• JDWA

Renovatie Hamershof uitgesteld: eigenaren moeten met voorstel komen

LEUSDEN Op 20 september stemde de overgrote meerderheid van de Vereniging van Eigenaren (VvE) tegen het voorstel om akkoord te gaan met de plannen voor een grondige renovatie van de Hamershof. De 48 eigenaren zouden gezamenlijk € 2,6 miljoen moeten neerleggen om de plannen te realiseren. Het betreft 58 winkelpanden en 10 kantoorpanden in het oudste deel van het winkelcentrum dat bijna 40 jaar oud is. Twee dagen later boog de gemeenteraad zich over het voorstel om akkoord te gaan met een totale investering van maximaal € 5,7 miljoen voor de herinrichting van het openbaar gebied en de aanleg van de benodigde verkeersontsluiting. Zoals te verwachten was ging de raad daar niet mee akkoord omdat er in het voorstel uitgegaan werd dat de eigenaren ook zouden bijdragen aan de renovatie. Nu wordt alleen 't Erf en de directe omgeving aangepakt. De raad was wel bereid om hiervoor € 2 miljoen uit te trekken.

Frits van Breda

Zeven jaar lang is er binnen de VvE van de Hamershof gesproken over de renovatie van de Hamershof. Architect Johan de Wachter werd gevraagd om met een voorstel te komen. Tot een beslissing kwam het nooit. Wel was al die tijd duidelijk dat de gemeente bereid was het openbaar gebied op te knappen onder voorwaarde dat de eigenaren de winkels aan de voorzijde een facelift zouden geven. In april kwam er schot in de lang slepende kwestie toen wethouder Albert Dragt aankondigde dat de gemeente de regie zou gaan nemen.

De eigenaren moesten een besluit nemen en de gemeente was bereid zich aan te passen aan de ideeën van de VvE. Dezelfde architect die de VvE in de arm had genomen werkte ook het voorstel voor de openbare ruimte uit. De vergadering van de VvE besloot echter dat het anders moest. Een aantal eigenaren ging akkoord met het voorstel van hun commissie, het merendeel haakte echter af. De drie commissieleden waren teleurgesteld over de uitslag en lieten weten niet door te zullen gaan met hun inspanning om met een voor iedereen acceptabel plan te komen. Eén van de aanwezigen, Jacob van den Bos, vertegenwoordiger van een belegger die eigenaar is van een groot winkelpand, bood zich aan om de hele boel weer vlot te trekken. Drie andere leden sloten zich daar bij aan.

HAAST GEBODEN Dat er op en om 't Erf snel iets moet gebeuren is voor iedereen duidelijk. De bouw van het Huis van Leusden vordert gestaag en de omgeving zal ook aangepast moeten worden. Moet 't Erf nu wel of niet in de stijl van de oorspronkelijke plannen van 't Hamershof worden aangepast, was de vraag die de gemeenteraadsleden moesten beantwoorden.

Wethouder Dragt maakte duidelijk dat er haast geboden is om volgend jaar op tijd klaar te zijn. Vooral de verplichte openbare aanbesteding voor de aankoop van de bestrating moet zo snel plaatsvinden. In het voorstel wordt uitgegaan van een natuurstenen bestrating in drie tinten grijs. Wethouder Dragt deed de toezegging dat deze bestrating beslist ook past bij het plan waar de VvE nog mee gaat komen.

Na de nodige schorsingen ging de meerderheid van de aanwezige raadsleden akkoord met een amendement van D66, ChristenUnie-SGP en VVD. Het resultaat is dat voorlopig alleen 't Erf een metamorfose zal ondergaan. Over de fase 2 en 3 die zouden moeten volgen wordt nog geen beslissing genomen. Eerst zijn de eigenaren aan zet. De raad wil daarna pas beslissen over het krediet dat nodig is voor het aanpassen van de openbare ruimte. De discussie over het wel of niet dempen van de Kooikersgracht is dus nog niet beëindigd. De raad ging akkoord met het voorstel van het college om de voorgestelde bestrating aan te kopen en afspraken te maken over een mogelijke aankoop voor de fase 2 en 3.

Het voorstel van de wethouder om ook akkoord te gaan met de aanschaf van straatmeubilair van natuursteen voor 't Erf kreeg ook de goedkeuring van de raad. Duidelijk is dat als de eigenaren van de oude winkelpanden niet met een voorstel komen de gemeente niet bereid is om het openbaar gebied aan te passen.