• De Librije moet als eerste aangepast worden.

    Frits van Breda
  • 't Erf en omgeving direct aanpakken.

    Frits van Breda

Renovatie Hamershof stap dichterbij

LEUSDEN De Leusdense gemeenteraad neemt donderdag een besluit over de plannen die op tafel liggen voor winkelcentrum de Hamershof en de directe omgeving van het Huis van Leusden. De raad wordt gevraagd akkoord te gaan met een totale investering van maximaal 5,7 miljoen euro.

Frits van Breda

Dat bedrag is nodig voor de herinrichting van het openbare gebied en de verkeersontsluiting van het nieuwe Huis van Leusden. Of het voorstel ook daadwerkelijk wordt behandeld, hangt af van het besluit dat de Vereniging van Eigenaren (VvE) van de winkels en bedrijfspanden neemt. Ook de ondernemers zullen moeten investeren in het verfraaien van hun panden. Zijn zij daartoe niet bereid, dan komt de gemeente met een soberder plan. Als het aan het bestuur van de VvE ligt komt het echter niet zo ver.

Op korte termijn is er in ieder geval zo'n twee miljoen euro nodig voor de eerste fase waarbij de ruimte naast de bibliotheek (Librije), de verkeersontsluiting rondom het Huis van Leusden en 't Erf aangepakt worden. Volgend jaar kan de raad dan een definitief besluit nemen over het bedrag. In deze tweede fase ondergaan de Kooikersgracht, de Smidse, de Grutterij en de Komenij een ware metamorfose.

De Hamershof dateert van ruim 35 jaar geleden. Al in 2010 werd er een 'toekomstvisie' gepresenteerd voor het snel verouderende winkelcentrum. Drie jaar later gevolgd door een 'ontwikkelingsvisie' die door alle betrokkenen was samengesteld. Het bleef tot voor kort bij plannen maken. Beslissingen werden niet genomen, eigenaren en ondernemers konden het niet eens worden over de plannen die inmiddels door architect Johan de Wachter waren uitgewerkt. Ook werd men het niet eens over het bedrag dat gemoeid zou zijn met de realisatie van de plannen. Toen wethouder Albert Dragt dit voorjaar te kennen gaf dat de gemeente het voortouw zou nemen en met initiatieven zou komen, kwam er schot in de zaak. Nu ligt er een uitgewerkt plan klaar waarover een besluit genomen moet worden.

De bewoners boven de winkelpanden gaan akkoord met de voorstellen zoals die er nu zijn. Tijdens de donderdag gehouden informatieronde voor raadsleden en belangstellenden liet de voorzitter van de Leusdense Ondernemers Federatie (LOF)), Karel-Jan van den Hoven, weten dat de ondernemers erg positief zijn over de plannen. ,,De ondernemers begrijpen dat er iets moet gebeuren." Ook de nieuwe voorzitter van de Hamershofwinkeliers, Gerrit Wildenboer, toonde zich blij dat er gerenoveerd gaat worden. Wel moest hij bekennen dat niet alle winkeliers even enthousiast zijn over de voorstellen zoals die nu worden gepresenteerd.

PARKEREN Los van alle details over de uitvoering van de renovatieplannen staat de parkeersituatie in en rond de Hamershof. ,,Het aantal parkeerplaatsen blijft gelijk", verzekert wethouder Dragt. Wel zullen er enkele plaatsen verdwijnen maar die worden elders juist aangelegd. Als het aan het college ligt wordt er in de Hamershof een blauwe zone ingesteld. Op korte termijn kan de gemeenteraad daarover een voorstel verwachten.