• Kooikersgracht wel of niet overkappen?

    Picasa
  • Afsluiten Smidse blijkt niet haalbaar.

Renovatie Hamershof dringend nodig

LEUSDEN Alle betrokkenen zijn het er over eens dat het winkelcentrum de Hamershof dringend toe is aan een facelift. Vooral het oudste deel tussen 't Plein, 't Erf, de Hamersveldseweg en de Smidse dat ruim 35 jaar geleden werd gebouwd, moet een andere uitstraling krijgen.

Door de bouw van een nieuwe gemeentehuis is er ook een discussie ontstaan over de verkeersafwikkeling in en om de Hamershof. Over het al dan niet instellen van een blauwe zone lopen de meningen uiteen.

Frits van Breda

Al deze onderwerpen kwamen aan de orde tijdens een informatieve bijeenkomst op het gemeentehuis. Wethouder Albert Dragt schetste de problematiek waarmee de ontwikkeling van het Hart van Leusden te maken heeft. Er zijn veel belanghebbenden betrokken bij het nemen van beslissingen. Bewoners, ondernemers, Vereniging van Eigenaren, winkeliersvereniging en gemeente moeten het met elkaar eens worden. Dit laatste blijkt geen eenvoudige zaak te zijn. Drie jaar geleden werd er een tweedaagse conferentie gehouden over de toekomst van de Hamershof. Er kwamen voorstellen op tafel die door een stedenbouwkundig bureau uitgewerkt moesten worden. Opmerkelijke conclusie was dat de Kooikersgracht volgens de deelnemers gedempt moest worden. Ook toen werd er gesproken over het parkeerbeleid in en om het winkelcentrum. Over de vraag wie de realisatie van de plannen zou moeten betalen liepen de meningen uiteen.

PROJECTLEIDER Tot nu toe hebben de jarenlange discussies niet tot enig resultaat geleid. Wethouder Albert Dragt wil daar verandering in brengen. ,,De gemeente wil de regisseur worden en gaat de kar trekken", aldus de wethouder voor een groot gezelschap belangstellenden. Het eerste initiatief is er al. De gemeente heeft de heer Lout van der Hoeven aangesteld als projectleider. Hij heeft in deze rol al de nodige ervaring opgedaan bij andere gemeenten in de regio.

VERKEER Er werd tijdens de informatieve bijeenkomst ook uitgebreid stilgestaan bij de toekomstige verkeersafwikkeling rond de Hamershof. Bij het maken van de plannen voor een nieuw gemeentehuis kwam ook het idee aan de orde om de ruimte voor het gemeentehuis geheel autovrij te maken. Het nieuwe Huis van Leusden zou dan mooi aansluiten op 't Plein.

VRACHTVERKEER Dit plan werd door deskundigen naar de prullenbak verwezen. Voor de bevoorrading van winkels is het absoluut nodig dat ook straks voor het gemeentehuis vrachtwagens kunnen rijden. Een compromis zou kunnen zijn dat ander gemotoriseerd verkeer geen gebruik mag maken van deze mogelijkheid en dat vrachtverkeer alleen binnen bepaalde tijdsgrenzen toegelaten wordt.

INTERVIEWS Op zaterdag 3 september heeft een ingeschakeld bureau op vier plekken in de Hamershof bezoekers geïnterviewd. Zoals te verwachten was, gaf het overgrote deel van de bezoekers aan dat ze naar het winkelcentrum waren gekomen om boodschappen te doen. Bijna de helft was met de auto gekomen. Van de automobilisten had 60% geen enkel probleem gehad om een parkeerplaats te vinden. Het vinden van een geschikte parkeerplek had 15% wel enige moeite gekost. Hoewel er over het algemeen weinig of geen moeite werd ervaren om ergens te parkeren bleek 61% van de ondervraagden positief te staan tegenover de invoering van een blauwe zone toen naar hun mening werd gevraagd.

Over de mogelijke invoering van een dergelijke zone wilde wethouder Dragt donderdagavond geen enkele mededeling doen.