• Artist impression van architect Johan de Wachter van hoe De Hamershof er na de renovatie zal uit gaan zien.

    JDWA

Renovatie Hamershof begin oktober van start

LEUSDEN Wethouder Patrick Kiel geeft woensdag 3 oktober het startsein voor een ingrijpende renovatie van de Hamershof en directe omgeving. Belangstellenden werden vorige week ingelicht over de werkzaamheden en daarbij hoorden ze onder meer dat er ook een waterpartij komt op 't Erf. Voor velen een verrassing.

Frits van Breda

De voorbereidingen zijn in volle gang. De bomen op 't Erf zijn inmiddels verwijderd en versnipperd. Het meubilair en de hekwerken worden afgevoerd. Als de wethouder straks de openingshandeling verricht door een waterput van 28.000 kg in de grond te laten zakken staat hij op een kaal plein. De renovatie van het gehele Hart van Leusden wordt in drie fases uitgevoerd. Voorlopig is alle aandacht gericht op de eerste fase voor de ingang van het Huis van Leusden, 't Erf, de parkeerplaats aan de burgemeester van der Postlaan en het fiets- en wandelpad naast de bibliotheek.

VOORLICHTING Vorige week konden belangstellenden in de Korf zich laten voorlichten over de gang van zaken tijdens de renovatiewerkzaamheden, en kennis nemen van de impressies die een beeld geven van het resultaat. Vooral de aanwezigheid van een waterpartij op 't Erf was voor veel mensen een verrassing.

PLANNING Co Rotgans is als ambtenaar projectleider direct betrokken bij de voorbereidingen en uitvoering. Hij waarschuwde alle bezoekers voor de onvermijdbare overlast die de renovatiewerkzaamheden met zich mee zullen brengen. Op werkdagen beginnen de werkzaamheden om 7.00 uur en meestal om 17.00 uur eindigen. Hijskranen, graafmachines en vrachtverkeer zullen ongetwijfeld voor lawaai zorgen. De bereikbaarheid van woningen en winkels is gegarandeerd, al zal er wel eens omgelopen moeten worden. De planning is dat de renovatie van fase 1 volgend jaar, begin april, afgerond is. Over de fases 2 en 3 moet nog een definitief besluit worden genomen.

EIND AAN DISCUSSIE Met de start van de renovatie komt een einde aan een jarenlange discussie. Het oudste gedeelte van de Hamershof dateert van 38 jaar geleden. Winkeliers, eigenaren en bewoners konden het lange tijd niet eens worden over een grondige opknapbeurt. Na een tweedaagse conferentie in 2013, over de toekomst van het winkelcentrum kwam er een plan op tafel. Over de vraag wie de realisatie van de plannen zou moeten betalen werd geen overeenstemming bereikt. Pas begin vorig jaar kwam er weer schot in de zaak toen de toenmalige wethouder Albert Dragt te kennen gaf dat de gemeente het voortouw zou nemen en met initiatieven zou komen.

VERNIEUWING Het resultaat is bekend. De gemeenteraad heeft ingestemd met de bedragen die gemoeid zijn met de renovatie van het openbare gebied. De vereniging van eigenaren van de woonhuizen boven de winkels realiseren vergaande energiebesparende maatregelen en de eigenaren van de winkelpanden zijn het eens geworden over de vernieuwing van de gevels.

KANTOOR Roelofs wegenbouwbedrijf is verantwoordelijk voor de uitvoering van de werkzaamheden die het openbaar gebied betreffen. Er is een kantoor ingericht in het pand Brouwerij 5. Voor vragen is iedereen donderdags van 8.00 tot 10.00 uur welkom. Per mail is de omgevingsmanager Gerjan Gerrits altijd bereikbaar, g.gerrits@roelofsgroep.nl.

NATUURSTEEN De bestrating wordt in natuursteen uitgevoerd. Op zich niet uniek in Nederland. Wel onderscheidt de gemeente Leusden zich. In de inkoopvoorwaarden werd bepaald dat bij de delving van het graniet en de verwerking ervan geen sprake mag zijn van kinderarbeid. Ook moet er 100 procent zekerheid bestaan over de veiligheid van de arbeiders. In de praktijk komt de natuursteun vaak uit landen als India, Pakistan en China waar veel arbeid nog door kinderen wordt verricht. De natuursteen die naar Leusden komt is afkomstig uit Portugal waar ter plekke is gekeken hoe het met de arbeidsomstandigheden is gesteld. Een gespecialiseerd bureau controleert of de natuursteun in de Hamershof uit de mijn in Portugal komt.