• Frits van Breda
  • Frits van Breda

Renovatie Biezenkamp kan beginnen

LEUSDEN Vrijwel alle tijdelijke huurders van het zogenaamde U-blok in de Biezenkamp zijn opgestapt. Ook het Italiaans restaurant is inmiddels verdwenen om opnieuw te starten in een nieuw pand naast de Jumbo. Alleen de twee appartementen, bekend als Ossensteegje 5, blijven bewoond. De renovatie kan beginnen.

Frits van Breda

Wethouder Jan Overweg maakte donderdag in een raadsbijeenkomst bekend dat de gemeente een bod heeft uitgebracht om het pand te kopen. Het bedrag werd niet genoemd, wel dat het hoger was dan de taxatiewaarde van 350.000 euro. Een tegenbod, hoewel toegezegd, is er niet gekomen.

NAAR RECHTER Tot zijn teleurstelling ontving de wethouder wel een bericht dat Ossensteegje 5 niet te koop is en dat de ontwikkelingen in de Biezenkamp zoveel mogelijk tegengehouden zullen worden. De eigenaren van Ossensteegje 5 en de gemeente, als eigenaar van het onderliggende pand, nemen ieder voor 50 procent deel in een Vereniging van Eigenaren. Langs deze weg heeft de gemeente geprobeerd een besluit te nemen over de op handen zijnde renovatie van het pand. Volgens de gemeente is er formeel een positief besluit genomen. De andere belanghebbende is het daar niet mee eens en is naar de rechter gestapt.

TRANSFORMATORHUISJE Inmiddels wordt er volop gewerkt in de Biezenkamp om het toekomstige plein te kunnen realiseren. Een sta-in-de-weg is het transformatorhuisje dat verplaatst moet worden. Het nieuwe huisje komt op de parkeerplaats naast de Jumbo. De ondergrondse infrastructuur moet daarom worden aangepast. Een karwei waar men inmiddels druk mee bezig is. Als de klus geklaard is worden er zogenaamde stelconplaten neergelegd op de plaats van het toekomstige plein. Hiermee wordt het voor de winkeliers mogelijk op 27 april (Koningsdag) een braderie en vrijmarkt te organiseren.

De renovatie van het U-blok zal in het tweede kwartaal van 2016 beginnen en naar verwachting vier maanden in beslag nemen. Voor de winkelruimten die ter beschikking komen hebben zich al diverse gegadigden gemeld, aldus de gemeente in een bulletin.