• Deze berichtgeving bij de geldautomaat van de Rabobank is niet meer actueel.

    Frits van Breda

Rabobank niet naar Huis van Leusden

LEUSDEN De Leusdense Rabobank verhuist niet naar het Huis van Leusden en moet op zoek naar een ander onderkomen. De overeenkomst met de gemeente Leusden om driemaal per week een ruimte in het Huis van Leusden in gebruik te nemen, is ontbonden. Wat er nu per 1 mei gaat gebeuren is nog niet duidelijk.

Frits van Breda

Het is de bedoeling dat het huidige bankgebouw aan de Hamersveldseweg wordt gesloten en dat alle automaten gaan verdwijnen. Het is nu echter niet uitgesloten dat de huidige vestiging nog even in gebruik blijft.

De aankondiging dat de Leusdense Rabobank naar het Huis van Leusden zou gaan verhuizen, heeft niet alleen gemeenteraadsleden maar ook ondernemers en klanten verrast. Relaties van de bank hadden al eerder een bericht ontvangen over de op handen zijnde verhuizing. Andere inwoners van Leusden werden attent gemaakt op de voorgenomen plannen door een bericht in de Leusder Krant.

Gemeenteraadsleden stelden vragen aan het college over het nieuws dat het Huis van Leusden ruimte zou gaan bieden aan een commerciële instelling. Een afdoend antwoord kwam er niet. Achteraf blijkt dat de gemeenteraad niet was geïnformeerd over het contract dat met de Rabobank was gesloten.

,,Waarom een commerciële partij in het Huis van Leusden", vroeg het CDA zich af in een brief aan het college van burgemeester en wethouders. De fractie van de christen democraten zei onaangenaam verrast te zijn door het bericht in de Leusder Krant over de verhuizing. Ook de fractie van D66 wilde graag weten waarom ze niet op de hoogte was gesteld van de gemaakte afspraak met de lokale Rabobank.

De schriftelijke vragen zijn niet beantwoord. ,,Niet alleen raadsleden, maar ook ondernemers en klanten van de Rabobank hadden hun ongenoegen laten blijken over de plannen", aldus wethouder Erik van Beurden in een reactie. ,,In goed overleg hebben we besloten het eerder gesloten contract te ontbinden."

Over het medegebruik van het Huis van Leusden door derden wordt voorlopig niet meer gesproken. Pas na het zomerreces wil het college meer duidelijkheid geven over een dergelijke constructie.

BIBLIOTHEEK Nu de verhuizing naar het Huis van Leusden niet doorgaat wordt er niet alleen door de Rabobank maar ook door de gemeente gezocht naar een oplossing. Inmiddels is er al gesproken met de huurder van de bibliotheek, tegenover de Rabobank. Veel ruimte heeft de bank niet nodig. De geldautomaat zal niet meer aanwezig zijn in of bij hert nieuwe onderkomen. Voor het afstorten van sealbags, contant geld storten en het ophalen van muntrollen zullen inwoners van Leusden naar het kantoor aan de Utrechtseweg in Amersfoort moeten.

Dick van Ree, directeur Particulieren, van Rabobank Amersfoort-Eemland, maakt duidelijk dat klanten steeds meer gebruik maken van telefoon, internet en e-mail om hun bankzaken te regelen. ,,Het aantal klantbezoeken op kantoren neemt sterk af. We moeten keuzes maken in onze dienstverlening", aldus Van Ree. Een kantoor met een minimale bezetting en beperkte openingsuren maakt het voor de klanten, maar ook niet-klanten, mogelijk om over hun bankzaken geadviseerd te worden.