• BDU

Raadsleden uitten ongenoegen over provinciaal plan

LEUSDEN Leusdense raadsleden hebben woensdag tijdens een hoorzitting met provinciale staten gesproken over het provinciale inpassingsplan. Zij uitten hun ongenoegen over dit plan, omdat Leusdense gebieden een bestemming 'groen' krijgen op plaatsen waar kantoren waren gepland. Daarmee zitten deze locaties volgens de raadsleden geruime tijd 'op slot' en zijn nieuwe ontwikkelingen niet mogelijk.

De Provincie Utrecht wil het inpassingsplan vaststellen, wat nieuwbouw van kantoren in Leusden onmogelijk maakt. Er is steeds minder behoefte aan nieuwe kantoren en de leegstand van bestaande kantoren is hoog. Het inpassingsplan vervangt het gemeentelijk bestemmingsplan en geeft aan binnen welke kaders gemeenten gebieden mogen ontwikkelen.

,,Inhoudelijk sluit het Leusdense kantorenbeleid aan bij dat van de provincie'', zeggen de raadsleden. ,,In Leusden worden geen grootschalige kantoren meer gebouwd, omdat daar geen behoefte meer aan is. Maar Leusden neemt zelf haar verantwoordelijkheid in het gezonder maken van de kantorenmarkt. We werken actief aan het transformeren van verouderde kantoorpanden naar bijvoorbeeld woningen.''

BESCHIKBAAR HOUDEN ,,Wij zien echter wel een toenemende vraag naar ruimte op bedrijventerreinen in verschillende segmenten. De markt trekt aan. Leusden wil bedrijven kunnen faciliteren: nieuwe vestigingsverzoeken honoreren en Leusdense ondernemers uitbreidingsruimte bieden. En daarom wil Leusden zowel Buitenplaats, Plantage als Princenhof beschikbaar houden voor ondernemers. Een raadsbreed gedragen betoog omvatte het nadrukkelijke verzoek aan de provincie, om de gronden in Leusden buiten het inpassingsplan te houden. Daarmee blijft de gemeenteraad in positie om haar eigen afwegingen te maken over de ontwikkeling van deze werklocaties (met uitzondering van kantoren). De gemeenteraad is van mening dat dit een lokale verantwoordelijkheid is, geen provinciale.''