• BDU

Raad wil onderzoek naar mogelijkheden referendum

LEUSDEN Tijdens de discussie over de toekomst van het gemeentehuis kwam de VVD met de suggestie om de inwoners te vragen naar hun mening. Dat zou kunnen gebeuren door middel van een referendum, zo luidde de suggestie. Tijdens de raadsvergadering, waar een besluit genomen moest worden over het voorstel om het gemeentehuis te slopen, diende de VVD een motie in om de inwoners te kunnen raadplegen middels een 'volksraadpleging'.

Frits van Breda

Het was duidelijk geworden dat er voor het houden van een referendum eerst een verordening vastgesteld moest worden. Dit zou een tijdrovende procedure betekenen. Zoals bekend werd het voorstel van de VVD niet aangenomen en werd besloten het gemeentehuis af te breken.

Vorige week diende D66, gesteund door de VVD, tijdens de reguliere raadsvergadering een motie in over het onderwerp referenda. De ondertekenaars van de motie hadden vastgesteld dat er in de huidige raadsperiode regelmatig de vraag werd gesteld "wat vinden de bewoners van…". Voor het antwoord op die vraag zou een referendum duidelijkheid kunnen verschaffen.

Inmiddels is er in ongeveer een kwart van de gemeenten in Nederland een verordening die een referendum mogelijk maakt. Ook inwoners kunnen dan om een referendum vragen. Ook nu worden de bewoners in Leusden regelmatig geraadpleegd over voorgenomen plannen. Het gaat dan meestal om een beperkte groep inwoners die direct betrokken zijn bij het onderwerp.

Volgens de indieners van de motie zijn er in Leusden geen goede spelregels over hoe moet worden omgegaan met een referendum of volksraadpleging. De vraag is ook of de meerderheid van de raad wel behoefte heeft aan een verordening. Geen van de raadsleden bleek tegen het voorstel te zijn om het college te vragen uit te zoeken wat nu eigenlijk de mogelijkheden zijn.

Ook wil men dan graag weten wat de financiële gevolgen voor de gemeente zouden zijn als er een referendum wordt gehouden. In de motie werd het college gevraagd in januari 2016 met de gevraagde informatie te komen. Burgemeester Annemieke Vermeulen vond die termijn tekort. De aanwezigen gingen akkoord met een wat langere termijn.