• Van Beurden (midden) heeft alle aandacht voor de insprekers. Collega¿s Overweg (links) en Dragt concentreren zich op de stukken.

    Arnoud J Spaaij

Raad eensluidend over toekomst

LEUSDEN Voorafgaand aan de raadsvergadering over de Toekomstvisie van Leusden was er al heel wat water door de Rijn gegaan. Daarom kon het college op brede steun uit de raad rekenen vorige week woensdag. De Toekomstvisie van Leusden; 2030 is nu! is definitief vastgelegd.

Arnoud J Spaaij

 

In aanloop naar het plan heeft het college zich flink ingespannen om vooral uit de Leusdense samenleving geluiden, meningen en inzichten te krijgen over de toekomst van Leusden. Desondanks maakten toch nog enkele bezorgde burgers gebruik van hun inspreekrecht. De opvallendste was de heer De Pee. Zijn uitgebreide betoog was op voorhand te lang en daarom door hem grondig schriftelijk onderbouwd. Desondanks konden zijn ideeën geen interesses opwekken bij college of raad. De burgemeester moest flink ingrijpen om De Pee te laten stoppen met praten.

Alle fracties wilden nog wel hun plasje doen over de Toekomstvisie van Leusden. Met uitgebreide achterliggende stukken die in totaal ongeveer 1.200 pagina's omvatten was het opvallend dat vrijwel alle fracties toch min of meer hetzelfde over de toekomst zeiden. Milieu, mobiliteit, vitaliteit, aandacht voor het buitengebied, jongeren, ouderen, het kwam allemaal aan bod in de verschillende reacties.

Een van de ontwikkelingen waar wel degelijke bezorgdheid over is, is de opkomst van zonneweides. Bracht dit woord de vorige eeuw nog aardige associaties met gezellige stadsparken om in te chillen, nu betekent dit dat mogelijk de weilanden in Leusden gaan veranderen in gebieden vol met zonnepanelen. Zowel bij inspreekster Sophie van Roomen van LTO, bij de raad als bij het college werd hier nog bedachtzaam over gedaan. Wethouder Van Beurden zei een onderzoek toe naar de opties voor zonneweides.

Dezelfde vergadering stond ook de goedkeuring Zienswijze concept Regionale Ruimtelijke Visie Regio Amersfoort op de agenda. Met name op het punt van huizenbouw meende de raad dat er een conflict zou kunnen zijn met de Toekomstvisie van Leusden. Daar waar de Regionale Visie een beroep doet op Amersfoort en omliggende gemeenten om mee te werken aan nieuwbouw voor groei in de regio, is in de Toekomstvisie van Leusden alleen ruimte voor de bouw van huizen voor eigen behoefte. Klaas Roskam (VVD) botste even met het wethouder van Beurden over een 'achterdeurtje' zoals Roskam het noemde.

Terwijl Van Beurden vond dat de achterdeur altijd open moest zijn om met buurgemeenten te kunnen overleggen over extra huizen. In de visie wordt dat benoemd als een uitleglocatie voor bovenregionale woningbouw. Meerdere fracties hadden moeite met de term en gedachten achter deze uitleglocatie in Leusden. Van Beurden had moeite met een amendement dat al klaar lag om het 'achterdeurtje' te dichten. Klaas Roskam sprak liever over een voordeur die als optie open moest blijven. Waarop Van Beurden dan ook aanvulde dat een voordeur meestal een bel heeft. Het amendement werd echter gesteund door alle fracties waarmee grootschalige woningbouw in Leusden in de nabije toekomst vrijwel zeker is uitgesloten.