• Frits van Breda

Raad akkoord met bouw appartementen

LEUSDEN Na tien jaar onderhandelen en plannen maken heeft de gemeenteraad unaniem het besluit genomen. Op de hoek van Noorderinslag en Hamersveldseweg mag een appartementencomplex gebouwd worden met in totaal zeventien appartementen.

Frits van Breda

Voor de eigenaar van de voormalige winkel 'Tuin en Dier', Jan van den Berg, lijkt er een einde te komen aan zijn jarenlange streven om het pand en aanliggend woonhuis te verkopen en te verhuizen naar Drenthe. ,,Ik ben blij met de conclusie van de gemeenteraad en de handdruk van Alexander Beets", zei hij direct na afloop van de behandeling van het raadsvoorstel.

BEZWAAR Beets is één van de drie inwoners van Leusden die bezwaar aantekenden tegen de bouw van een groot gebouw op de hoek van de Hamersveldseweg. Een vijftigtal omwonenden was het met hem eens. Van den Berg gaat ervan uit dat, nu hij is gefeliciteerd door de belangrijkste tegenstander, hij door kan gaan met zijn plannen.

De gemeenteraadsvergadering, waarin het betreffende onderwerp op de agenda stond, mocht zich verheugen in een grote belangstelling. Voor het publiek was het duidelijk dat het niet ging om een hamerstuk. Woordvoerders van alle partijen gaven hun mening over het omstreden plan.

Henk Lonink (VVD) was duidelijk waar het de historische waarde van de Hamersveldseweg betreft. "Verstoring van het historisch lint is niet aan de orde. Het lint is al in het verleden verstoord" een fraai appartementengebouw dicht bij de Hamershof juichte hij toe. Ook Karolien Pouwels (CU-SGP) was het met hem eens. ,,Het dorpslint wordt niet anders dan het voorheen was." Dat het ook voor haar partij om een lastige afweging ging, was duidelijk.

INBREILOKATIE Andere partijen hadden om uiteenlopende redenen ook geen bezwaar tegen de bouwplannen. D66 sprak over een mooi en eigentijds gebouw waarvan de zes verdiepingen prima in de omgeving passen. GroenLinks-PvdA was ook positief over de plannen waarover een besluit genomen moest worden. ,,De plaats waar straks zeventien woningen komen is een prima inbreilokatie." Het CDA bleek dezelfde mening toegedaan. ,,Het plan past in de omgevingsvisie van Leusden", aldus Wim van Ginkel. Hij is ervan overtuigd dat het merendeel van de Leusdenaren er net zo over denkt.

De SP kwam met een motie waarin de gemeente wordt opgeroepen actief de regie te nemen waar het de burgerparticipatie betreft bij ruimtelijke plannen. Woordvoerder Wim van Ginkel wilde graag praten over het gevolgde inspraakproces. ,,Van een historisch lint heb ik geen verstand", moest hij toegeven.

Uit de reacties werd duidelijk dat de raad geen heil zag in het aannemen van de motie, waarop de indiener besloot de motie in te trekken.