• Foto Kamp Amersfoort

Provincie steunt plannen Kamp Amersfoort

LEUSDEN Kamp Amersfoort kan uitbreiden. De provincie Utrecht steunt de plannen met een bijdrage van 500.000 euro, bleek gisteravond. „Prachtig nieuws'', zo reageerde directeur Willemien Meershoek. „Volgend jaar kan de schop in de grond.''

Dankzij de beslissing van Provinciale Staten kan het bezoekerscentrum ook beschikken over het geld van de gemeenten Amersfoort en Leusden, die provinciale steun als voorwaarde hadden gesteld voor hun bijdrage. Amersfoort stelt 250.000 euro beschikbaar, Leusden 50.000 euro. Eerder kreeg Kamp Amersfoort al een bijdrage van 1,5 miljoen euro van de Postcodeloterij en 1 miljoen euro van het vfonds. De financiering voor de eerste fase van de renovatie (bovengrondse uitbreiding) is daarmee rond.

VERDIEPING Kamp Amersfoort zoekt nog geld voor een extra verdieping onder het huidige herinneringscentrum en voor verbetering van het gebied rond het nationaal monument Gevangene voor het vuurpeloton (De Stenen Man). „Dat is echt nodig om bezoekers zo goed mogelijk te kunnen informeren en om educatief centrum op het gebied van gevangenschap tijdens de Tweede Wereldoorlog te kunnen worden'', vertelt Meershoek.

GESCHIEDENIS Kamp Amersfoort was één van de belangrijkste concentratiekampen in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Meer dan 35.000 Nederlanders werden er vastgezet. In de omgeving van het kamp, dat berucht was vanwege de terreur die er heerste, werden meer dan driehonderd gevangenen, veelal verzetsmensen, gefusilleerd. De nazi's voerden tienduizenden gevangenen door naar kampen in Duitsland, waar velen alsnog om het leven kwamen.