Provincie start werkzaamheden door toenemende drukte

LEUSDEN Het verkeer op de N226 tussen de aansluiting op de A28 en de Groene Zoom is de afgelopen jaren toegenomen door de nieuwe woonwijk Tabaksteeg en de verbreding van de A28. Om de doorstroming, veiligheid en leefbaarheid op en langs de Arnhemseweg te verbeteren, wordt de N226 gereconstrueerd. Begin februari starten de voorbereidende werkzaamheden.

Begin februari starten de voorbereidende werkzaamheden. Nabij de aansluiting met de A28 en langs de Arnhemseweg (N226) worden diverse bomen gekapt. Deze bomen moeten ruimte maken voor de nieuwe, verbrede Arnhemseweg. Tevens wordt het terrein opgeschoond. Deze werkzaamheden vinden plaats in de periode van 5 tlm 23 februari en leveren weinig hinder op voor het verkeer, omdat er zoveel mogelijk naast de rijbaan wordt gewerkt. Als er dichtbij de Arnhemseweg moet worden gewerkt, wordt er tijdelijk een rijstrook afgesloten en kan het verkeer via de andere rijstrook om en om passeren. Fietsers kunnen er tijdens de werkzaamheden gewoon door en worden waarnodig door verkeersregelaars begeleid.

Vanaf 19 februari gaan telecom- en nutsbedrijven aan de slag met het verleggen van kabels en leidingen langs de Arnhemseweg. Ook deze werkzaamheden leveren weinig hinder op voor het verkeer op de Arnhemseweg, omdat er zoveel mogelijk naast de rijbaan zal worden gewerkt. Wel moet het fietspad vanaf de Lockhorsterweg richting Amersfoort worden opgebroken. Dit gebeurt in de periode van 19 februari tot en met 19 maart. Fietsers worden gedurende deze afsluiting omgeleid via de Lockhorsterweg, de Dorresteinseweg en de Diamantweg. Naar verwachting zijn deze werkzaamheden in juli 2018 gereed.

Vanaf mei tot en met juli vinden er werkzaamheden plaats aan het viaduct onder de A28. Als alle voorbereidende werkzaamheden zijn afgerond, start aannemer Mourik na de zomer met de reconstructie van de kruising en de aanleg van de fietstunnel. Verwachting is dat de werkzaamheden voor het einde van het jaar zijn afgerond.