• Het kostte weinig moeite een nest met rupsen te vinden.

    Arnoud J Spaaij

Processierups rukt op

LEUSDEN/ACHTERVELD De weersomstandigheden van de afgelopen weken waren perfect voor de eikenprocessierups. In heel het land zijn er veel meer rupsen gesignaleerd. In de groene gemeente Leusden zijn er dan ook veel mensen die meer last hebben van de beestjes.

Arnoud J Spaaij

 

De eikenprocessierups is de larve van de eikenprocessierupsvlinder en leeft vooral op en van eiken. De eitjes van de rups komen uit in het voorjaar wanneer de bomen blad vormen. De rupsen zijn in de eerste fase oranjeachtig gekleurd, maar de kleur van de rupsen verandert bij iedere vervelling naar grijs met lichte strepen. Na de derde vervelling krijgen de rupsen brandharen. De zichtbare haren kunnen het minste kwaad. Het zijn de, met het blote oog nauwelijks zichtbare, pijlvormige haren die pijnlijk kunnen zijn voor de mens en voor dieren. Die haren kunnen door de rups worden 'gelanceerd', blijven vaak in de lucht zweven en kunnen wel tot acht jaar lang in de natuur blijven zwerven. Vooral bij  inademing of oogcontact ontstaat irritatie maar ook op de huid kunnen de gevolgen ernstig zijn.

NESTEN Natuurlijke vijanden van de rups zijn de sluipwesp en de sluipvlieg. De rupsen verplaatsen zich meestal 's nachts en ze doen dat in rijen. Daaraan is de naam ontleend. De rupsen eten eikenbladeren waardoor sommige bomen soms zelfs kaal worden. De nesten zijn gemakkelijk herkenbaar en ogen als een extreem groot spinnennest. Nesten bestaan voornamelijk uit haren waaronder de rupsen vaak goed te zien zijn. In Nederland ontwikkelt de rups zich af en toe in zulke grote aantallen dat van een plaag gesproken kan worden. Dat lijkt momenteel weer het geval.Gemeente Leusden heeft geen actieve bestrijding en had de laatste jaren de bestrijding op een laag pitje gezet, zo laat men weten. Door de toename van de nesten wordt er door de gemeente meer bestreden dan andere jaren. Er zijn geen extra maatregelen genomen. Geprobeerd wordt door goed te monitoren de situatie onder controle te houden. Toch herkent de gemeente niet de geluiden die er bij Leusdenaren zijn dat de processierups dit jaar meer overlast geeft. Er zijn wel meer meldingen dan vorig jaar. Al geeft de gemeente hierbij aan dat dat zou komen omdat men meer lintjes met waarschuwingen ziet.

BESTRIJDING De bestrijding van de rupsen wordt gedaan door een gespecialiseerd bedrijf. De nesten worden weggezogen waarna middels een lint de betreffende boom gemarkeerd wordt. Plaatsen waar actief wordt bestreden zijn speelplaatsen, in wijken en langs wegen waar dit jaar moet gesnoeid. Meldingen van bewoners worden opgenomen en indien nodig worden de nesten verwijderd. Een kleine zoektocht leverde in de gemeente inderdaad een aantal bomen op die gemarkeerd is. Bijvoorbeeld langs het fietspad van het Valleikanaal. Op vergelijkende plaatsen plaatsen is de eikenprocessierups nog volop aanwezig in Leusden en Achterveld.

Op de website van de gemeente Leusden staat informatie. Daar kan overlast gemeld worden. Een melding kan ook telefonisch worden gedaan bij het Klant Contact Centrum via 14033.