• Een impressei van de windturbine in buurtschap Havikshorst langs de Modderbeek.

    Arnoud J Spaaij

Twee reuzen van 180 meter naast Achterveld

ACHTERVELD Als het aan gemeente Barneveld ligt staan er binnenkort minstens twee reuzen van 180 meter hoog naast Achterveld. Nog lang niet alle bewoners hebben weet van de bouw van de windmolens, maar inmiddels zijn al wel de eerste formaties gevormd om de plannen van tafel te krijgen.

Arnoud J Spaaij

De Nederlandse overheid wil in 2050 energieneutraal zijn. Daarvoor moet een energietransitie worden uitgevoerd die lokale overheden moeten realiseren. Alle gemeentes zijn verplicht hun plannen deze zomer in te dienen bij de regering. Gemeente Leusden zal dit doen in een samenwerking binnen RES-Amersfoort (Regionale Energiestrategie). Wethouder van Beurden liet vorige week weten dat RES-Amersfoort nog moet werken aan de energieplannen en dat hij nog geen inhoudelijke informatie kan geven.

Heel anders is dit bij gemeente Barneveld. De gemeenteraad stelde daar in 2015 al een Visie Windenergie vast. Het leidde begin 2017 tot plannen voor drie windturbines bij Voorthuizen. Bewoners hebben daar met hevig protest de bouw van deze windturbines voorkomen.

Er zijn meerdere bewonerscomités die de besluitvorming en informatievoorziening absurd vindenLOCATIES Barneveld bleef het voortouw nemen en heeft nu een MER (Milieu Effect Rapport) gepubliceerd. Daarin zijn als alternatief voor de locaties bij Voorthuizen dertien andere locaties uitgewerkt. Acht van die locaties liggen aan de oostkant van Barneveld en blijken in het MER reeds al niet realiseerbaar. Met name de laagvliegroutes van het ministerie van Defensie en de radar van Nieuw-Millingen sluiten windturbines in dat gebied uit.

Blijven over volgens het MER vijf plekken in het westelijk buitengebied, die allemaal liggen nabij de dorpen Zwartebroek, Terschuur, De Glind en Achterveld. Door de ligging van Achterveld in een uitsparing in de gemeente grens tussen Leusden en Barneveld komen twee molens van 180 meter hoogte op 1 kilometer afstand van het dorp. Daarnaast wordt nagedacht over een buurtmolen van 100 meter tussen De Glind en Achterveld.

Daarmee krijgen de bewoners van Achterveld direct te maken met windturbines van gemeente Barneveld. Niet alleen de bewoners binnen de bebouwde kom, ook de Achtervelders in het buitengebied die in gemeente Barneveld wonen krijgen de molens in hun leefomgeving.

BOM Het nieuws sloeg bij velen in als een bom. Het gevolg is dat inmiddels door meerdere bewonerscomité's zijn gevormd die de besluitvorming en informatievoorziening van gemeente Barneveld absurd vinden. De plannen voor de bouw van de turbines zijn sowieso niet in goede aarde gevallen. De milieu-effecten op de omgeving, overlast door slagschaduw, zwiepende wieken en het bederven van het woongenot in Achterveld en omgeving leidt tot emotionele, maar zeker ook tot inhoudelijke protesten. Pascal Looij is actief in het comité en geeft nu al aan: ,,Onze inzet is dat het MER van tafel gaat. Dat willen we gebundeld met de andere dorpen realiseren." Ook Arnold van de Haar is vastbesloten, maar realiseert zich dat er veel moet gebeuren: ,,Vooral omdat heel veel mensen nog niet in de gaten hebben wat hun boven het hoofd hangt. Veel buren zien nog niet wat een enorme overlast dit gaat geven."