• De toekomst van De Korf is ongewis.

    JDWA

Toekomst De korf voorlopig nog vaag

LEUSDEN Bowling- en sporthal De Korf moet op den duur mogelijk plaatsmaken voor woningbouw. Tijdens de raadsvergadering van afgelopen donderdag stemde de gemeenteraad in met herontwikkeling van het centrumgebied, waar ook Theater De Tuin is gehuisvest.

Marcel Koch

Nu de focus op herontwikkeling ligt, is de eerder aangekondigde rigoureuze renovatie van De Korf definitief van de baan. In plaats daarvan krijgt het complex een bescheiden opknapbeurt. Met een bedrag van 190.000 euro denkt de gemeente het pand nog acht jaar overeind te houden. Tot zo lang loopt immers het huurcontract met exploitant Allessandro Sciortino. ,,Herontwikkeling geeft ons de mogelijkheid om ook woningen toe te voegen en een nieuw duurzaam complex neer te zetten'', aldus wethouder Patrick Kiel die in de eerste helft van 2020 met een procesvoorstel moet komen. Ook werd hem door de raad opgedragen om Sciortino en Wim Oeben (De Tuin) nadrukkelijk bij het proces te betrekken.

Zowel Sciortino noch Oeben sprong een gat in de lucht. Sciortino: ,,Ik heb er weinig vertrouwen in dat er door de raad een uiterste inspanning wordt gedaan om mij een toekomst te geven. Ik heb van de wethouder weliswaar de toezegging dat ik word meegenomen in het proces van herontwikkeling, maar hoeveel waarde moet ik aan zijn woorden hechten? Tot twee maanden terug ging ik er nog vanuit dat er een grootschalige renovatie zou plaatsvinden. Soms denk ik weleens dat ik in de Fabeltjeskrant ben terechtgekomen.'' Oeben vroeg om 50.000 euro voor een goede geluidsisolatie en een beter aircosysteem van De Tuin. Kiel zegde hem financiële steun toe, maar ging niet zo ver om een specifiek bedrag te noemen. Oeben: ,,Jammer, want dan had het college mij voorlopig niet meer gehoord.''

Soms denk ik weleens dat ik in de Fabeltjeskrant ben terechtgekomenLEUSDEN Met de blik op herontwikkeling van het complex De Korf, is de gemeente een nieuwe weg ingeslagen. Waar die op uit komt, is vooralsnog ongewis. Allessandro Sciortino, uitbater van De Korf denkt er het zijne van. En datzelfde geldt voor CDA-raadslid Wim van Ginkel. Hij stemde als enige raadslid tegen herontwikkeling.

Even terug naar de raadsvergadering van vorige week, naar de stemronde. Wim van Ginkel geeft aan een stemverklaring te willen voorlezen. Van burgemeester Gerlof Bouwmeester mag hij dat zittend doen vanaf zijn vaste plek in de raadzaal. Nee, zegt Van Ginkel, hij wil het graag staand doen achter de interruptiemicrofoon. ,,Voorzitter, voor u staat een emotioneel en ongelukkig raadslid'', begint hij zijn verklaring, terwijl hij zijn bril steviger op zijn neus schuift. Van Ginkel herinnert de raad er vervolgens aan dat er een langdurig huurcontract is afgegeven gebaseerd op investeringen. ,,En als je als gemeente ontroerend goed verhuurt, hoor je die in goede staat te leveren.''

De CDA-er vindt dat Leusden zuiniger op zijn gebouwen moet zijn en had dan ook liever gezien dat de gemeente aan het aanvankelijke plan van grootschalige renovatie van De Korf had vastgehouden. ,,Omdat Leusdenaren gewoon gehecht zijn aan De Korf en Theater De Tuin.''

Het is en blijft vaagheid troef, vindt SciortinoDUIDELIJKHEID Wie ook niet blij is met de gang van zaken is Allessandro Sciortino, sinds 2013 exploitant van De Korf. Eerder sprak hij in de Leusder Krant al zijn verontwaardiging uit over het niet doorgaan van de beoogde renovatie van 4,5 miljoen. Nadien drong hij bij de gemeente aan op duidelijkheid. Maar anderhalve maand later is er wat hem betreft nog geen spat verandert. ,,Het is en blijft vaagheid troef'', vindt Sciortino die aandachtig toehoorder was op de raadsvergadering. ,,Wil de gemeente nou na acht jaar als het huurcontract afloopt definitief van me af of willen ze met me door? En hoe dan? Op die vragen krijg ik maar geen antwoord. Ik mis daadkracht bij dit college.''

Dat hij van verantwoordelijk wethouder Patrick Kiel de garantie kreeg dat hij actief in het proces betrokken wordt, oordeelt de ondernemer, met het hart op de tong, als een stapje vooruit. ,,Maar wel met de nadruk op je. Eerlijk gezegd krijg ik niet het gevoel dat er een uiterste inspanning wordt gedaan om mij een toekomst te bieden. Overigens was ik wel blij met de verklaring van Wim van Ginkel. Dat voelde als een steunbetuiging. Het ontroerde me zelfs.''

BELANG ONDERKEND En dan is er ook nog Theater De Tuin. Onbezoldigd Theaterdirecteur Wim Oeben, ook aanwezig op de publieke tribune, was blij om te horen dat de raad het belang van De Tuin onderkent, maar was ook teleurgesteld dat wethouder Kiel de gevraagde en gewenste 50.000 euro voor verbetering van geluidisolatie en aircosysteem van De Tuin niet stande pede toezegde.

Kiel was wel bereid, zo gaf hij de raad mee, om samen met De Tuin te kijken wat nodig is. Het antwoord stelde Oeben allerminst gerust.