• Theaterdirecteur Wim Oeben: ,,De Tuin voorziet in een culturele behoefte. Jaarlijks hebben we gemiddeld twintig uitverkochte voorstellingen.''

    Marcel Koch
  • Het exterieur van Theater De Tuin. De locatie voor de toekomst lijkt onzeker.

    Marcel Koch

Theater De Tuin: bijna handdoek gegooid

LEUSDEN Wat te doen met De Korf en Theater De Tuin? Grote kans dat de gemeenteraad donderdag instemt met een sobere renovatie voor nu en herontwikkeling voor in de toekomst. Theaterdirecteur Wim Oeben dagdroomt ondertussen van huisvesting in de bibliotheek.

Marcel Koch

Aan een gemeentelijke aai over de bol geen gebrek. Maar zal er ooit een tijd komen dat de Leusdense politiek Theater De Tuin hartstochtelijk knuffelt? Met meer financiële steun in het vooruitzicht bovendien? Wim Oeben heeft de hoop daartoe nog niet opgegeven. ,,Ik denk heus dat de politiek ons serieus neemt'', stelt de onbezoldigde theaterdirecteur in de theaterfoyer die de grootte heeft van pakweg twee abri's. ,,Maar vooralsnog heb ik nog niemand in de raadszaal horen zeggen dat De Tuin zijn bestaansrecht heeft bewezen.''

Dat een dergelijk statement tot nu toe is uitgebleven, stelt hem teleur. ,,Want De Tuin voorziet in een culturele behoefte. Jaarlijks hebben we gemiddeld zo'n twintig uitverkochte voorstellingen. We denken de Leusdense smaak inmiddels te kennen en daar onze programmering op af te stemmen.''

Onlangs nog deed cabaretier Freek de Jonge het intieme dorpstheater aan. De zaal - 110 zitplaatsen - was stijf uitverkocht. ,,Veel Leusdenaren, inclusief onze tachtig vrijwilligers, beleven veel plezier aan dit theater, een burgerinitiatief nota bene. Het verdient het om gezien te worden, ook door de politiek'', onderstreept Oeben die sinds 2016 de leiding over het theater heeft.

Een maand eerder was hij boos en bijna theaterdirecteur af. Althans Oeben speelde serieus met de gedachte om te stoppen. Ook bij enkele andere bestuursleden van De Tuin lag de handdoek klaar om in de ring te gooien. De aanleiding: de plotselinge ommezwaai van de gemeente. In plaats van de eerder toegezegde en ingrijpende renovatie van 150.000 euro kwam de gemeente met een ander idee op de proppen: herontwikkeling van complex De Korf, waarin De Tuin sinds 2012 is gehuisvest. Oeben was met stomheid geslagen. Niet alleen vanwege de handelswijze - hij voelde zich buitenspel gezet -, maar ook over het door het college voorgespiegelde herontwikkelingsplan met een open eind. ,,Het plan biedt vooralsnog geen enkel perspectief voor de toekomst. Feitelijk zei de wethouder: 'Hier heb je 20.000 euro en zoek het de komende acht jaar maar uit.' Ik heb het als een belediging ervaren.''

Wat die acht jaar tijdsduur betreft: dat is precies de periode dat het huurcontract met de horecaondernemer van het complex afloopt.

VOLWAARDIG Na het slechtnieuwsgesprek zat Oeben naar eigen zeggen verzuurd en met chagrijn in de wedstrijd. ,,We hebben onze ambities voor de komende jaren moeten bijstellen. Ons uitgangspunt is altijd geweest om van De Tuin een volwaardig theater te maken met een ruime foyer, kleedkamers, een goede geluidsisolatie en dito klimaatbeheersing. Met de voorgenomen renovatie - met een extern adviesbureau hadden we alles al in kaart gebracht - zouden we een stapje dichter bij ons ideaalbeeld zijn gekomen, maar nu moeten we afwachten wat de politiek besluit.''

Hoe zit u nu in de wedstrijd?

Oeben: ,,Als bestuur hebben we ons herpakt. Op een gegeven moment moet je je verlies nemen. Lang boos blijven heeft geen enkele zin, maar de gang van zaken heeft emotioneel veel met me gedaan. Sinds mijn aantreden als theaterdirecteur was dit veruit de spannendste periode. Het politieke spel is mij ook niet op het lijf geschreven.''

Wat heeft u doen besluiten om toch door te gaan?

,,In een gesprek met onze vrijwilligerscoördinator proefde zij dat ik weer enthousiast werd op het moment dat het niet meer ging over de verbouwingsperikelen, maar over de vele mooie voorstellingen, de enthousiaste bezoekers en de betrokkenheid van de vrijwilligers. Na een nachtje slapen heb ik de knop omgezet.''

De stand van zaken is nu dat u als pleister op de wonde 50.000 euro van de gemeente vraagt voor een goed aircosysteem en verbetering van de geluidsisolatie?

,,Ja, en met die 50.000 euro overvragen we de gemeente niet. Dat is ook het gevoel dat ik heb overgehouden na uitspraken van zowel de wethouder als diverse raadsleden tijdens de informatieronde van twee weken terug. Ik hoop dus op een fiat, want we willen niet meer in de situatie komen dat een artiest zijn optreden moet afbreken, omdat het te heet is. Afgelopen september was dat het geval met Wibi Soerjadi. Door deuren tegen elkaar open te zetten, kon hij verder met zijn voorstelling. Maar als theaterdirecteur schaamde ik me kapot.''

Als de gemeente kiest voor herontwikkeling van het complex bent u van mening dat zij op zoek moet naar een nieuwe locatie voor De Tuin?

Stellig: ,,Ik vind zeker dat op de gemeente de plicht rust om te zorgen voor een nieuwe, passende huisvesting.''

Heeft u zelf al een locatie in gedachten?

,,Wij zitten niet gebakken aan de huidige plek, maar vinden wel dat het theater in het centrum van het dorp moet staan. Ik zie ons graag integreren met de bibliotheek en dan kan er een mooi cultuurhuis ontstaan. Het oude gedeelte van de bibliotheek leent zich uitstekend voor een ruime foyer waar we onze gasten fatsoenlijk kunnen ontvangen.''

Wethouder Patrick Kiel liet eerder aan de Leusder Krant weten: ,,Als de raad instemt met herontwikkeling van het centrumgebied, zullen we ons uiteraard inspannen om te onderzoeken welke functies behouden blijven in overleg met alle belanghebbenden.''