• Hennie Caarels: ,,Kijk eens op waarstaatjegemeente.nl. -

    Privé
  • Privé

Raadgever: Waar staat onze gemeente Leusden?

LEUSDEN In de rubriek Raadgever komt elke week een ander raadslid aan het woord over een zelfgekozen item. Deze week Hennie Caarels (VVD) over 'lokaal beleid'.

,,In gemeenten die qua inwonertal vergelijkbaar zijn met Leusden staan gemiddeld zeven bomen per inwoner. In Leusden is dat gemiddeld 7,5 boom per inwoner. Leusden ontvangt van het Gemeentefonds 1050,00 euro per inwoner, andere qua inwonersaantal vergelijkbare gemeenten 1340,00 euro. Het aantal bedrijven per 1000 inwoners is in Leusden 141, elders 119."

,,De gemiddelde woonlasten voor een meerpersoonshuishouden bedragen in Leusden 605 euro en elders 753 euro. In onze gemeente voelt 7 procent van de ouderen zich ernstig eenzaam, eenzelfde percentage als ergens anders. Leusden is een sportieve gemeente: 32,4 procent van de inwoners is lid van een vereniging, elders is dat 28,1 procent. Van andere orde is dat 4 procent van de huishoudens moet rondkomen van het sociaal minimum. Dat is weliswaar minder dan in andere vergelijkbare gemeenten, maar het zijn wel 500 gezinnen te veel."

WAAR STAAN WE? ,,Heeft de gemeenteraad invloed op het aantal bomen? Nou, niet op die in uw tuin, maar wij gaan wel over het groenbeleid. Hebben wij invloed op inkomsten uit het rijk? Nee, helaas niet. Wij hebben ook geen directe invloed op het gevoel van eenzaamheid of op armoede. De gemeenteraad heeft echter wel invloed op alle beleidsterreinen door het stellen van kaders, maken van keuzes en het toetsen van het resultaat van de gemeentelijke aanpak."

,,Wij moeten ons daarbij continu afvragen: waar staat onze gemeente? Woningbouw, zorg, overlast, handhaving, onderwijshuisvesting, belastingen, eenzaamheid en alle andere thema's vereisen een zorgvuldige afweging tussen wat moet, wat wenselijk is en wat kan. En wat het mag kosten vanwege noodzakelijk sober financieel beleid. Raadsleden krijgen volop informatie om die afweging te maken. Maar waar staat Leusden in vergelijking met een landelijk beeld, een regio, een andere gemeente of vergelijkbare gemeenten?"

AMBITIE ,,Hoe staat Leusden er bijvoorbeeld voor met de betrekking tot de zeventien zogenoemde Global Development Goals? Onze lokale thema's hebben immers ook te maken met deze duurzame ontwikkelingsdoelen die onder andere gaan over bescherming van bos, land en bodem, over economische groei en fatsoenlijk werk, over armoede, inclusieve samenleving, omgeving, veiligheid en gezondheidszorg. Deze doelen komen met Leusdense maat terug in de onze gezamenlijke ambitie, los van verschillende politieke invalshoeken. Leusden is geen 'gidsgemeente' maar doet het wel goed: plek 21 (van 380)."

,,Kijk eens voor de aardigheid op waarstaatjegemeente.nl. Dan ziet u waar Leusden staat: waar nog wat is te winnen én waar wij trots op mogen zijn. Bijvoorbeeld dat wij in de top-10 staan met betrekking tot tevredenheid over onze woonomgeving (veilig, aangenaam en gezond)."

Waarstaatjegemeente.nl, een aanrader.

Ik hoor graag uw mening, vragen of suggesties. Elke mening telt!

Hennie Caarels, Caarels.vvd@gmail.com.