• Jan Mülder, D66-raadslid op het veld waar sporthal De Meent stond en nu appartementen zullen komen.

    Eigen foto

Raadgever: Bouwplannen in uw buurt? Doe mee!

LEUSDEN In de rubriek Raadgever komt elke week een ander raadslid aan het woord over een zelfgekozen item. Deze week Jan Mülder (D66) over plannen.

,,De gemeenteraad heeft eerder besloten dat er gemiddeld 50 woningen per jaar in Leusden moeten worden gebouwd. Dat is besloten na een uitgebreide dialoog met de inwoners van Leusden gevolgd door discussie in de raad. Er zijn drie redenen voor deze gematigde groei: 1. inwoners willen naar een andere passende woning (zoals ouderen die naar een appartement willen); 2. kinderen van inwoners willen hier ook zelfstandig wonen; 3. mensen van buiten Leusden willen ook in ons mooie dorp wonen (ongeveer 80% van de inwoners van Leusden is hier niet geboren!)."

,,Voorlopig worden deze nieuwe huizen gebouwd binnen de bebouwde kom. Daar zijn al mooie voorbeelden van: de Verborgen Tuinen naast de brandweerkazerne , de voormalige locaties van de scholen Het Palet en De Loysderhoek. En er zijn ook nieuwe plannen: Maanwijk op de Kop van Zuid, Hof van Liz naast de Lisidunahof, de voormalige boerderij Bouwdriest, de voormalige locaties van de scholen De Klimrakker en De Holm en de voormalige sporthal De Meent."

PLICHT ,,Al deze plannen betekenen dat er iets verandert in de wijk en dus ook bij jou in de buurt. Als raad willen wij graag dat inwoners mee praten over deze plannen. Het is ook een wettelijke plicht. Er zijn voor mij twee redenen voor deze participatie: omwonenden hebben vaak kennis en ervaring over die locatie die niet altijd achter een bureau bekend zijn. En omwonenden moeten zo min mogelijk last hebben van de plannen. Dat laatste ligt natuurlijk moeilijk en gevoelig, want als er iets verandert zijn er altijd nadelen. Maar we kunnen wel met z'n allen proberen dat zo veel mogelijk te beperken."

,,Dat gaat helaas niet altijd goed. Bij de nieuwe plannen voor de Bouwdriest bleek vorige maand dat de ene helft van de omwonenden enthousiast met de initiatiefnemer aan de slag was gegaan om de plannen te wijzigen. De andere helft wist van niets en was verrast dat er na enkele jaren (!) buiten hen om er een nieuw plan lag. Gelukkig konden we als gemeenteraad (op initiatief van D66) de plannen bijstellen opdat de grootste bezwaren toch nog konden worden weggenomen."

,,Ook bij de plannen voor De Meent (waar ik op uitkijk vanuit mijn woonkamer) leek het verkeerd te gaan: de bewoners van de toegangsweg De Dissel waren eerst niet uitgenodigd. Hoewel zij de bouwlocatie zelf niet kunnen zien, ervaren zij nu al veel hinder van het verkeer. Een probleem dat we steeds vaker zien omdat er veel meer auto's zijn dan toen de meeste van onze wijken ontworpen zijn."

LUISTEREN ,,Naar elkaar luisteren, meningen en feiten scheiden, goed formuleren wat het probleem is en verschillende oplossingen onderzoeken. Dat zijn volgens mij de ingrediënten om dit aan te pakken. Mocht dat niet gaan zoals gehoopt, dan kan je altijd bij één van de raadsleden aankloppen. Want wij zijn gekozen om ook deze voorbereidingen te controleren."

Jan Mülder, D66 raadslid te Leusden, j.muelder@casema.nl.