• Marcel Sturkenboom (GL-PvdA) wil niet weglopen voor noodzakelijke maatregelen.

    Privé
  • Marcel Sturkenboom (GL-PvdA) wil niet weglopen voor noodzakelijke maatregelen.

    Privé

Marcel Sturkenboom: 'Durven te kiezen'

LEUSDEN In de rubriek Raadgever komt elke week een ander gemeenteraadslid aan het woord over een zelfgekozen item. Deze week Marcel Sturkenboom (GroenLinks-PvdA) over maatregelen.

,,De afgelopen weken hebben we in de Raad gediscussieerd over de Najaarsnota 2019 en de Meerjarenbegroting 2020-2022 van Leusden. GroenLinks-PvdA is voor een evenwichtig financieel beleid voor de korte en lange termijn. De economie staat onderdruk en op de bijdrage van de landelijke overheid aan gemeenten wordt gekort. Evenals alle andere gemeenten hebben we in Leusden te maken met het klimaatakkoord (Regionale Energie Strategie), komt de omgevingswet op ons af, is energieneutraal bouwen een issue en blijft het sociaal domein een uitdaging. Dat betekent dat ook wij voor een aantal niet-populaire maatregelen staan."

OZB ,,Om iedere Leusdenaar de zorg en welzijn te kunnen blijven bieden die nodig is, lijkt er draagvlak om de onroerend goed belasting (OZB) voor alle burgers aan te passen. Met name de jeugdzorg vraagt om een hoger budget. Landelijke maatregelen maken dat ook de gemeentelijke afvalstoffenheffing stijgt. Datzelfde geldt voor de rioolbelasting. Omdat dit iedere Leusdenaar direct in de portemonnee raakt, houden we als fractie GroenLinks-PvdA scherp in de gaten in welke mate deze belastingmaatregelen worden doorgevoerd. Wij staan voor de belangen van de burger, met name voor diegenen die het minder hebben. Voor minima bestaan al compensatie maatregelen, maar indien nodig zullen we deze aanpassen. Daarover besluiten we in de raadsvergadering van 12 december."

GEOORMERKT BUDGET ,,De oppositie doet het voorkomen alsof de voorgestelde maatregelen niet nodig zijn. Leusden is met een reserve van wel 30 miljoen euro rijk zat. Niets is minder waar. Veel van onze reserve is geoormerkt budget."

EVENWICHTIG ,,De vrij te besteden reserve is afgerond naar boven zo'n 5 miljoen euro. In 2019 deed Deloitte (zie gemeentebestuur.leusden.nl) een onderzoek naar onze financiële situatie. We staan er vooralsnog gezond en evenwichtig voor. Ons weerstandsvermogen en eigen vermogen is redelijk, we hebben weinig schulden en de lokale lasten voor de burger zijn relatief laag. Deloitte adviseert echter ook nadrukkelijk op te passen: Leusden moet begroten zonder in te teren op het vermogen."

DUURZAAM ,,Als fractie zijn we van mening dat we om structureel financieel gezond te blijven op 12 december moeten durven te kiezen. Een belastingmaatregel nu betekent dat we volgend jaar niet nog eens met extreme maatregelen hoeven terug te komen. Wij zullen bij het college aandringen op een goede prioriteiten- en risicolijst, waarin alle grote thema's en consequenties voor Leusdenaren zijn uitgewerkt."

VERKIEZINGEN ,,Daarnaast komen de landelijke verkiezingen in beeld. Laten we er met z'n allen voor zorgen dat we als gemeente in staat blijven om onze omgeving duurzaam, zinnige en zuinige zorg bereikbaar, en werk en sociale voorzieningen voor iedereen beschikbaar te houden. Wij zijn benieuwd naar uw mening."

Marcel Sturkenboom, Fractievoorzitter GroenLinks-PvdA, marcel.sturkenboom@gmail.com