• Marcel Koch

Leusdense politiek niet te spreken over Syntus

LEUSDEN Burgemeester Gerolf Bouwmeester is niet te spreken over hoe Syntus het busvoer in Leusden heeft geëvalueerd. Hij vindt onder meer dat de klachten van bewoners niet of nauwelijks in de rapportage zijn vertolkt. Dit schrijft Bouwmeester – namens de gemeenteraad en het college - in een brief aan de provincie Utrecht. Bouwmeester eist een onafhankelijk onderzoek.

Marcel Koch

Een belangrijke reden voor het uitvoeren van de evaluatie naar het busvervoer binnen Leusden was de brede zorg over de impact van het opheffen van de goed gebruikte buslijn 77, waardoor het zuidelijk deel van Leusden-centrum sinds december 2016 verstoken is van openbaar busvervoer. Veel Leusdenaren, schrijft Bouwmeester aan de provincie, ervaren het schrappen van buslijn 77 nog steeds als een groot gemis. ,,Met name ouderen en mindervaliden voor wie een wandeling naar de dichtstbijzijnde bushalte van de Noorderinslag te lang is, zijn hiervan de dupe''.

NEGATIEVE GEVOLGEN Volgens Bouwmeester is een meer evenwichtige lijnvoering zeer gewenst. ,,In de huidige concessie is het accent te veel verschoven naar een verbindend netwerk. En daar ondervinden vele Leusdenaren de negatieve gevolgen van.'' En wat hem betreft komen die negatieve gevolgen van de gewijzigde lijnvoering in de evaluatie onvoldoende uit de verf. Sterker nog, het aspect 'klantreacties' komt zelfs pas op de laatste pagina van het evaluatierapport aan bod. Bouwmeester: ,,Toen deze evaluatie werd aangekondigd is namens ons gevraagd ook nadrukkelijk aandacht te schenken aan de maatschappelijke gevolgen van het wegvallen van de lijnvoering in het zuidelijk deel van Leusden-centrum. Tot onze spijt moeten we constateren dat dit verzoek niet is overgenomen.''

Syntus concludeert dat het meer dan tevreden is over hoe het busvervoer in Leusden verloopt. Los van de stiptheid en rit-uitval (scoren naar behoren) verwijst het bedrijf naar de positieve ontwikkeling van het aantal reizigers en dat er sprake is van een stabiele groei. Bouwmeester pareert evenwel in zijn schrijven: ,,Natuurlijk is het fijn om te horen dat het gebruik van lijn 17 een stijgende lijn laat zien. Maar tegelijkertijd durven wij de vraag te stellen of deze groei volledig is toe te schrijven aan de nieuwe lijnvoering of dat deze (ook) te verklaren valt uit het verbeterde economisch klimaat. Het aantal kilometers van het autoverkeer is de laatste jaren immers ook significant toegenomen.''

Verder heeft het de burgemeester verbaasd en verrast dat Syntus gevraagd is om haar eigen vervoerproduct te evalueren. ,,Dat vinden wij hoogst onbevredigd.''

ONAFHANKELIJK Ten slotte doet Bouwmeester een dringend beroep op het provinciebestuur, verantwoordelijk voor het busvervoer, om in overleg met de gemeente een onafhankelijk onderzoeksbureau in de schakelen dat de opdracht meekrijgt om de maatschappelijke effecten van de gewijzigde lijnvoering zo helder mogelijk in beeld te brengen.

STEVIGE TOON ,,Geweldig deze brief", reageert fractievoorzitter Annet Belt van de SP die zich sinds de komst van Syntus fel gekeerd heeft tegen het opheffen van buslijn 77. ,,Met name ook de toon die de burgemeester hanteert, vind ik steengoed. Lekker stevig. Wat ik vooral goed vind, is dat in de brief expliciet wordt benoemd dat Syntus onvoldoende oog heeft gehad voor de maatschappelijke consequenties van het wegvallen van buslijn 77 en dat ze daar nu maar eens werk van moeten gaan maken. Als SP hebben we altijd op de maatschappelijke gevolgen gehamerd, maar Syntus was er ongevoelig voor. Of de brief daadwerkelijk iets op gaat leveren, kan ik moeilijk inschatten. Maar ik ben trots op de gemeenteraad en B en W dat we nu eindelijk één blok vormen.''