• ,,In het D66-voorstel betaalt ieder gezin per jaar 25 euro minder aan belastingen. -

    Privé

'Lasten, mag het iets minder?'

LEUSDEN In de rubriek 'Raadgever' komt elke week een raadslid aan het woord over een zelfgekozen item. Deze week Albert Dragt (D66) over lastenverhoging.

,,De forse lastenstijging in onze gemeente is het gesprek van de dag. En zoals te verwachten, is niemand daar blij mee. Alle Leusdense partijen, zowel coalitie als oppositie, zijn het er over eens dat dit een noodzakelijke maatregel is om niet te hoeven bezuinigen op de zorg in Leusden."

ZORG ,,Die sector staat al teveel onder druk. En iedereen in onze gemeente heeft recht op de noodzakelijke zorg. Ook het afval heeft een niet voorzien tekort. De kosten van verbranding van restafval zijn flink hoger dan verwacht en de opbrengsten van recyclebaar materiaal zijn verminderd."

OPPOSITIE ,,Het gevolg is dat een gemiddeld Leusdens gezin per jaar ongeveer 33 euro meer aan ozb gaat betalen en 66 euro meer aan afvalstoffenheffing. De coalitie in de gemeenteraad heeft hier drie weken geleden mee ingestemd. Let wel de coalitie. Als oppositie zijn wij het niet eens met dit besluit."

AFVALVERWERKING ,,D66 staat uiteraard achter het solidariteitsbeginsel om met alle inwoners van onze gemeente de schouders eronder te zetten en samen de kwaliteit van zorg en afvalverwerking hoog te houden. Gezien de steeds toenemende kosten in de zorg en de lagere uitkeringen van het rijk, ontkomen we niet aan lastenverzwaring.
Maar de gemeente laat de mogelijkheid liggen om dit op een voor de inwoner vriendelijker manier door te voeren."

RESERVE ,,De gemeente Leusden heeft namelijk een reserve van 30 miljoen euro. Ongeveer 10 miljoen daarvan kan gebruikt worden voor tegenvallers op de begroting zoals we nu tegenkomen. Wij vinden dat ca. drie procent van die 10 miljoen, gebruikt moet worden om de lastenverzwaring te spreiden over twee jaar.
Per gezin zou dat in het eerste jaar gemiddeld leiden tot een lastenverzwaring van 75 euro in plaats van 100 euro zoals nu is besloten."

UITKERING ,,Voor de volgende jaren hangt het af van de omstandigheden. Wij zien namelijk ieder jaar dat de uitkering van het rijk aan de gemeente enorm verschilt. Het ene jaar krijgen de gemeenten meer geld, het andere jaar minder. Door een kleine pas op de plaats houd je de mogelijkheid open dat een deel van de lastenverzwaring misschien niet nodig is. De uitkering van het rijk zou immers weer mee kunnen vallen."

BEHAPBAAR ,,Wanneer de uitkering van het rijk tegenvalt zullen de extra lasten voor Leusdenaren vanaf het tweede jaar wel verder stijgen. Dat is natuurlijk niet leuk, maar met ons voorstel bereiken we wel dat de lastenstijging over meerdere jaren wordt gespreid en daardoor voor iedereen beter behapbaar is."

NIET INGESTEMD ,,Helaas heeft ons voorstel het in de gemeenteraad niet gehaald. De coalitiepartijen hebben ervoor gekozen in één keer de lasten te verhogen met gemiddeld 100 euro. Dat is de reden dat wij dit jaar niet hebben ingestemd met de gemeentebegroting."

Albert Dragt, D66, Albert.dragt@kpnmail.nl