Pluim voor Buurthuiskamer Achterveld

ACHTERVELD Buurthuiskamer 'Door Achterveld Voor Achterveld' heeft donderdag een pluim ontvangen uit handen van gedeputeerde Mirjam Maasdam van de provincie Utrecht. Dit gebeurde tijdens de startbijeenkomst van 'Samenwerken aan leefbaarheid, grootse initiatieven in kleine kernen'. Een bijeenkomst voor inwoners die bij een burgerinitiatief in een kleine kern zijn betrokken, of graag een initiatief willen starten. Ook drie initiatieven uit Zegveld, Amerongen en Polsbroek ontvingen een pluim. Volgens de provincie zetten ze zich alle vier in voor de leefbaarheid in hun dorp.

Door Achterveld Voor Achterveld is een goedlopende vereniging met zelfstandige werkgroepen en ruim veertig actieve vrijwilligers. De buurtkamer in gebouw De Moespot wordt veelvuldig gebruikt als ontmoetingsplek, voor computerhulp of de ruilboekenkast. Ook is een klusmaatje beschikbaar en met ANWB Automaatje kan vervoer op maat worden besteld. Het is een initiatief waar iedereen baat bij heeft: voor en door buurtbewoners.

Tijdens de startbijeenkomst in Dorpshuis Westbroek konden geïnteresseerden uit de hele provincie ideeën uitwisselen en inspiratie opdoen voor initiatieven die bijdragen aan de leefbaarheid. Deze bijeenkomst vormde de start van een meerjarig programma waarin provincie Utrecht, Gebiedscoöperatie O-gen en Stichting Gebiedsontwikkeling Utrecht-West samenwerken om de leefbaarheid in de kleine kernen te versterken. Het programma is opgezet om bestaande burgerinitiatieven extra te ondersteunen en nieuwe initiatieven te bevorderen. Vanaf het najaar werken we hiervoor onder andere samen met de Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij (KNHM) die jaarlijks de 'Kern met Pit' organiseert.