• Mariska Stehouwer

Pleidooi voor Leusdens Cultuurfonds

LEUSDEN D66 en Groenlinks/PvdA zien een Cultuurfonds voor incidentele cultuurprojecten waarop alle culturele organisaties een beroep kunnen doen, wel zitten. De een (D66) wil er een bedrag van 50.000 euro in storten, de ander (GroenLinks/PvdA) denkt aan 75.000 euro.

Meer harde toezeggingen van politieke zijde leverde het cultuurdebat van vorige week in een afgeladen theater De Tuin niet op. ,,Maar daar was het ons ook niet om te doen", zegt Tanja Kerkvliet, voorzitter van Cultuurkoepel Leusden. ,,Natuurlijk willen we graag meer financiële ruimte voor cultuur in Leusden, laat dat helder zijn, maar ons ging het vooral om het culturele veld met de politiek in contact te brengen. En gelet op de opkomst is dat goed gelukt."

AANDACHT ,,Je moet niet vergeten: vier jaar geleden bij het samenstellen van het coalitieakkoord 2014-2018 kwam het woord cultuur nul keer voor. En om herhaling te voorkomen hebben we als Cultuurkoepel gezegd: we wachten het volgende coalitieakkoord niet af, maar zoeken voorafgaand aan de verkiezingen de politiek op en brengen het belang van cultuur onder de aandacht. Dit debat was daar een mooi begin van.''

WINSTPUNT Tanja Kerkvliet, vertegenwoordiger van Scholen op de Kunst Leusden, noteerde alvast een winstpunt. ,,Alle politieke partijen hebben een cultuurparagraaf in hun verkiezingsprogramma opgenomen. Ja, een enkeling (lees: Tijs Rolle van Valleiconcerten) vond het aantal regels nog aan de magere kant, maar als je het afzet tegen 2014 kan ik alleen maar zeggen dat ik blij ben dat cultuur überhaupt een plek krijgt.''

,,Het kan een uitkomst zijn en de bedragen die D66 en GroenLinks/PvdA noemen, vind ik helemaal niet verkeerd. In een dergelijke fonds moet ook de intrinsieke waarde van cultuur omarmd worden en niet alleen de sociale cohesie zoals nu het geval is in het huidige, gehanteerde samenlevingsfonds. Ook kleine culturele organisaties of individuen moeten baat hebben bij een fonds. Of ik denk dat het cultuurfonds er daadwerkelijk komt? Gezien de terughoudende reacties van een aantal politieke partijen vraag ik me af of er voldoende draagvlak voor is.''

RESERVE Gerhard te Winkel, dichter en organisator van poëzie evenementen, houdt enige reserve bij een cultuurfonds. ,,Het hangt af hoe de regels geformuleerd worden. Nee, ik heb voor mijn evenementen nooit subsidie aangevraagd omdat ik van iedereen hoor dat het zo lastig is en zelden wordt toegewezen.''

Verder oordeelt hij over het debat dat vrij van clashes was: ,,Ik geloof dat de politiek er inmiddels achter is dat er meer geld vrijgemaakt moet worden voor cultuur. Niet alles kan gratis.''

SINTERKLAAS EN CRITERIA Het idee, afkomstig van D66, om het Cultuurfonds door de Cultuurkoepel te laten beheren wijst Kerkvliet resoluut van de hand.

,,Dat lijkt mij een ongezonde situatie. Ik zie ons niet als Sinterklaas die uitmaakt wie wat krijgt. Daarvoor moet je een onafhankelijke commissie in het leven roepen. Als Cultuurkoepel kunnen we uiteraard wel een rol spelen in het vaststellen van criteria of de functie van secretaris op ons nemen. Maar nogmaals over de avond zelf heb ik een positief gevoel overgehouden.'' 

TE BRAAF Bij Frans van Loenen, al jarenlang vrijwilliger als bij Theater De Tuin en Historische Kring, was daar geen sprake van. ,Ik vond het een debat met weinig pit. Eerder te lief en te braaf. Bovendien: de stellingen, niet bijster inventief, kwamen alle zes uit de koker van de Cultuurkoepel. Ik had liever gezien dat meerdere culturele organisaties bij de voorbereiding betrokken waren geweest, dan had je een bredere en prikkelender discussie gehad. Nu ging het veel over de grotere eendaagse evenementen, maar die zouden wat mij betreft beter in staat mogen worden geacht hun eigen broek op te houden dan bijvoorbeeld de Historische Kring.''

FOOI Van Loenen stipte tijdens het debat aan dat Theater De Tuin (80 voorstellingen) jaarlijks twintigduizend euro subsidie krijgt. Een fooi volgens Van Loenen.

MONUMENTENDAG ,,Terwijl de gemeente o zo trots is op De Tuin en er goede sier mee maakt. En als je dan hoort dat stichting Opera Leusden vijftigduizend euro krijgt. Tja, uit welke pot komt dat dan? Maar voor de Monumentendag heeft de gemeente geen geld meer over.

Nee, mij kon dit cultuurdebat maar matig bekoren."