• Initiatiefnemers Pleegouder Café; Henry Koopman, Aline Lievers, Jeannet Koopman en Ton Mulder

    Mariska Stehouwer
  • Uitnodiging Pleegouder Café

    Mariska Stehouwer

Pleegouders ontmoeten pleegouders

LEUSDEN Een plek waar pleegouders andere pleegouders kunnen ontmoeten. Donderdag 2 februari wordt voor de eerste keer het Pleegouder Café geopend. Het café is aan de Larikslaan 2 en het zijn de eerste stappen van het Lokaal Netwerk Gezinsvormen Leusden.

​Mariska Stehouwer

Henry en Jeannet Koopman zijn verantwoordelijk voor hun gezinshuis 'Kracht van Verschil' aan de Arnhemseweg. Henry Koopman gaf in een eerder interview al aan op zoek te willen gaan naar het maximale aanbod van pleegzorg in Leusden. ,,Wij wilden een Lokaal Netwerk Gezinsvormen Leusden oprichten. Vanuit deze binnenkring van gezinshuizen, pleegzorg en enthousiaste vrijwilligers willen we, wanneer nodig, contact zoeken met gemeente, de wijkteams of zorgaanbieders, de zogenaamde buitenkring." Hij wil met het netwerk vooral preventief werken; ,,Vaak weten mensen niet wat er allemaal mogelijk is om opvangplekken aan te bieden. Het hoeft lang niet altijd dagelijks te zijn. Soms is iemand al geholpen door een middagje in een andere omgeving te zijn. Het netwerk kan ook als vraagbaak fungeren."

Het Lokaal Netwerk Gezinsvormen Leusden bestaat uit Jeannet Koopman, pleegouder Aline Lievers en Ton Mulder, zoals hij zelf aangeeft 'netwerkpleegopa'. Henry Koopman is betrokken bij landelijke initiatieven. Door de transitie in 2015 is de verantwoordelijkheid van de jeugdzorg naar gemeentelijk niveau verschoven. Het Lokaal Netwerk Gezinsvormen Leusden wil een klankbord zijn voor de gemeente op het gebied van pleegzorg en een platform creëren waar netwerkpleegzorg (pleegzorg uit de familiestructuur), bestandspleegzorg (pleegzorg van buitenaf) en gezinshuizen elkaar weten te vinden en waar men ervaringen kan delen en waar men elkaar kan versterken.

ELKAAR VINDEN Lievers geeft aan dat er nu bij een vraag vaak een hele procedure volgt omdat de vraagstelling richting een instantie gaat. ,,Dat kan veel makkelijker en sneller als je binnen je eigen gemeente weet wie er in een soortgelijke situatie zit." ,,Maar dan moeten we elkaar wel eerst vinden", vult Mulder aan, ,,en dat is precies het doel van het Pleegouder Café. Lang niet alle pleeg- en gezinsouders kennen elkaar. Op dit moment is het allereerste doel elkaar te ontmoeten. Hiervoor hebben we het Pleegouder Café bedacht, een plek waar men laagdrempelig kan binnenstappen."

LEVEN MET TWEE FAMILIES Jeannet Koopman geeft aan dat er naast ontmoeting ook ruimte is voor overdracht van kennis: ,,Voor de eerste keer is gekozen voor het thema 'Leven met twee families'. Bij het pleegkind hoort ook een biologisch netwerk en hoe ga je daar zo mee om dat het pleegkind zo min mogelijk in een spagaat terecht komt. Deze presentatie wordt gegeven door Iris Pinkepank, zij is werkzaam bij het Centrum voor Systemisch Werk in De Glind en heeft veel ervaring in de (jeugd)hulpverlening. Na afloop van de avond zullen we de aanwezigen ook vragen waaraan behoefte is en daar weer verder mee aan de slag gaan.",,De kinderen zijn onze zorg, onze toekomst. Als we uiteindelijk elkaar weten te vinden en misschien zelfs een dag kunnen organiseren waarbij ook de pleegkinderen elkaar kunnen ontmoeten, dan zijn we met elkaar op de goede weg", aldus Mulder. De avond is zeker ook bedoeld voor aspirant pleegouders of voor belangstellenden. Aanmelding kan tot en met 25 februari via pleegzorgleusden@gmail.com.