• Lex van Lieshout

Plannen voor snelfietsroutes door Leusden

LEUSDEN Provincie Utrecht wil, samen met gemeenten, zeven snelfietsroutes realiseren. Enkele van die routes gaan ook door Leusden. 

De provincie wil met de routes het fietsgebruik stimuleren, óók voor woon-werkverkeer en langere afstanden. De Provinciale Adviesraad Snelfietsroutes kwam op woensdag voor het eerst bijeen. Zij adviseert de provincie gevraagd en ongevraagd over alles wat met snelfietsroutes te maken heeft. In de Adviesraad zitten vertegenwoordigers van acht organisaties. Dat zijn de Fietsersbond/Utrechts Fiets Overleg, het U15 werkgeversnetwerk, Natuur- en Milieufederatie, ANWB, Veilig Verkeer Nederland, Wielerplatform Utrecht, CROW-fietsberaad en Rijkswaterstaat.

ROUTES Vorig jaar hebben de Provinciale Staten het Mobiliteitsprogramma 2019-2023 vastgesteld. Hierin staan de zeven snelfietsroutes die de provincie wil realiseren: Utrecht-Zeist-Bunnik-Utrechtse Heuvelrug-Rhenen-Veenendaal. Maar ook Utrecht-De Bilt-Zeist-Soest-Amersfoort (De Stijl), Utrecht-Woerden, Utrecht-Nieuwegein-IJsselstein, Amersfoort-Soest-Baarn-Hilversum, Amersfoort-Bunschoten-Spakenburg en Amersfoort-Leusden-Woudenberg-Scherpenzeel-Veenendaal.