• Gerrit Wildeboer (links), Jozias de Zeeuw van de werkgroep en beleidsmedewerker Izaak Boone staan stil bij de blauwe zone.

    Frits van Breda

Parkeerplaatsen aangewezen als blauwe zone

LEUSDEN Na een jarenlange discussie is een deel van de parkeerplaatsen rond winkelcentrum de Hamershof aangewezen als blauwe zone. Niet iedereen is even blij met de nieuwe situatie. Een bewoner is zelfs naar de rechter gestapt om het besluit van het college van burgemeester en wethouders ongedaan te maken. Hij voerde aan dat het instellen van een blauwe zone niet nodig zou zijn. De Rechtbank Midden-Nederland heeft de klager in het ongelijk gesteld. Het beroep werd ongegrond verklaard. De indiener heeft zich bij de uitspraak neergelegd.

Frits van Breda

De blauwe zone is op 1 maart van dit jaar ingesteld. Van de negenhonderd parkeerplaatsen in en om de Hamershof zijn er driehonderd aangewezen waar op bepaalde tijden een parkeerschijf nodig is. Van maandag tot en met zaterdag mag daar van 9.00 tot 18.00 uur maximaal drie uur geparkeerd worden. Voor het winkelend publiek, omwonenden en winkelpersoneel was het even wennen. De BOA's die belast zijn met de handhaving treden tot nu coulant op. Een bekeuring is nog niet uitgeschreven. Tot nu toe konden foutparkeerders onder hun ruitenwisser een waarschuwing aantreffen: 'Dit had een boete kunnen zijn! In uw auto is geen blauwe parkeerschijf zichtbaar aangetroffen. Een parkeerboete kost 95,00 euro.

COMPROMIS Izaak Boone, beleidsmedewerker verkeer en vervoer, is al jarenlang betrokken bij de discussie over het instellen van een blauwe zone in de Hamershof. Hij is tevreden met het resultaat, een compromis waar het merendeel van de betrokkenen zich bij neer hebben gelegd. De bewoners van de Kramershilt die gewend waren hun auto te parkeren in de garage bij het politiebureau waren fel gekant tegen een blauwe zone bij hun woning. Jozias de Zeeuw heeft namens de bewoners deel uitgemaakt van een werkgroep die alle mogelijke varianten heeft bekeken. Een compromis is er gekomen. Slechts de helft van de parkeerplaatsen op het benedendek van de garage is uiteindelijk aangewezen als blauwe zone.

GESPANNEN SITUATIE Ook Gerrit Wildeboer, voorzitter van de winkeliersvereniging Hamershof, is blij dat er na jarenlange discussies een einde is gekomen aan de soms gespannen situatie waarbij partijen lijnrecht tegenover elkaar stonden.

SUPERMARKTEN Vooral de supermarkten zijn erg blij met de nieuwe situatie. De leiding van Boni en Albert Heijn heeft zich altijd ingezet voor een blauwe zone bij hun winkel. Hans van 't Hoog assistent manager van de AH vestiging is heel positief. Elke twee maanden wordt er een klantenonderzoek gehouden. Parkeerproblemen stonden hoog op de lijst van klachten, nu wordt het woord niet meer genoemd. Henri Klok, bedrijfsleider van de HEMA heeft een totaal andere mening. Hij noemt de blauwe zone totale onzin. ,,Er wordt niet gehandhaafd en voor klanten is de zone onduidelijk aangegeven."

BORDEN Voor dat laatste heeft de gemeentelijke beleidsmedewerker wel begrip. De huidige borden en blauwe strepen voldoen aan de wettelijk voorgeschreven eisen. Toch zijn er borden besteld om de markering van de blauwe zone duidelijker te maken. Zodra die zijn geleverd worden ze geplaatst.