• Uitnodiging jubileum SOVEE

    databank

SOVEE is 20 jaar jong!

10-09-2019, 14:23 | Lezersnieuws | Jolanda

SOVEE bestaat 20 jaar. De Amersfoortse stichting kijkt met trots terug op de afgelopen twee decennia waarin ze werkte aan kansen voor kinderen en jongeren van 0-23 jaar. 

SOVEE biedt in de provincies Utrecht en Gelderland hulp, advies, training en coaching aan jongeren, ouders, (voor)scholen en andere organisaties die met jeugd werken. Dagelijks zetten 40 professionals en ruim 60 vrijwilligers zich in om kwetsbare gezinnen en jongeren weer perspectief te bieden. 

Vanuit de verschillende programma’s van SOVEE kregen duizenden mensen de afgelopen jaren hulp en ondersteuning. Zo werden er in 2018 onder meer 296 ambulante hulpverleningstrajecten met gezinnen en jongeren gerealiseerd, leerden 22 jongeren zelfstandig te wonen bij PITSTOP en kregen 170 jongeren ondersteuning vanuit de coachingstrajecten. Daarnaast werden er talloze themabijeenkomsten, cursussen en workshops georganiseerd waarmee vele ouders, kinderen en jongeren werden bereikt.

Rogér Caubo, directeur-bestuurder van SOVEE, is trots op de wendbaarheid van de organisatie: ‘Onze kracht is dat we snel en goed inspelen op nieuwe ontwikkelingen en kansen. We hebben ons steeds weten aan te passen aan de veranderende omstandigheden, zoals de decentralisatie van de jeugdzorg naar de gemeenten, het ontstaan van de wijkteams, de bezuinigingen op het onderwijs en de zorg en de aanbesteding van het welzijnswerk. Onze kernwaarden zijn niet voor niets: Verbindend, Vasthoudend en Toegankelijk.’

SOVEE heeft de afgelopen jaren veel innovatieve projecten ontwikkeld, waaronder het Centrum voor Jeugd en Gezin, Nieuwe Perspectieven, de woonvoorziening PITSTOP, de coachingsprojecten en de ouderschapskring. De organisatie bevindt zich ook nu in een periode van nieuwe kansen, groei en innovatie. Dat blijkt onder meer uit nieuwe projecten rond de doorstroom van vmbo naar mbo, de coaching van jongeren naar werk en de langdurige ondersteuning van kwetsbare ouders bij de opvoeding van hun kinderen. De ambitie voor de komende jaren blijft gericht op de verbinding tussen onderwijs, jeugdzorg en gemeenten.