• Burgemeester Bouwmeester poseert tussen vertegenwoordigers van de Leusdense serviceclubs.

    Daan Bleuel

Gemeentepluim voor serviceclubs

LEUSDEN Burgemeester Gerolf Bouwmeester heeft maandagavond de serviceclubs uit Leusden onderscheiden met de gemeentepluim. De gemeentepluim wordt jaarlijks uitgereikt aan mensen en organisaties die zich langere tijd op bijzondere wijze maatschappelijk of op sociaal gebied verdienstelijk maken voor de gemeente of personen. 

door Daan Bleuel

Bouwmeester hield zijn gehoor tijdens de traditionele nieuwjaarsreceptie voor dat serviceclubs een belangrijke bijdrage leveren aan het steunen van goede doelen. Hij wist -op basis van onderzoek- dat in Nederland in 2018 in totaal 2,8 miljard werd ingezameld voor het goede doel. ,,Van dit bedrag nemen serviceclubs ruim 10 miljoen voor hun rekening.''

Bouwmeester: ,,De leden van de serviceclubs brengen dit bedrag bij elkaar via allerlei lokale activiteiten. Daarnaast leveren ze tijd. Vrije tijd voor goede doelen. Vrije tijd voor anderen.''

De Leusdense serviceclubs kunnen bogen op veel geslaagde projecten, de afgelopen jaren. Van heel zichtbare (de Matchbeurs, de Kidsrun, een spannende nieuwe speelplek in De Hamershof), tot minder opvallende (financiële steun aan mantelzorgers, hulp aan zorgboerderij Blommendaal. ,,Maar ze leveren ook een bijdrage aan bruisend Leusden'', zei Bouwmeester. ,,Denk aan het jaarlijkse DorpsGolfevenement, het Voute Feest en de gezellige Bier en Bubbelsbingo. 

De Lions, de Rotary, de Ronde Tafel, Kiwanis, de Ladies Circle en de '41 Club' kregen van de burgemeester een bedrag van 1.000 euro (een bedrag dat voor de gelegenheid vier keer zo hoog was als normaal), met de opdracht er gezamenlijk een goede bestemming voor te zoeken. 

Naschrift redactie: Eerder vermeldden wij in dit bericht dat de serviceclubs een bedrag van 4.000,= euro konden verdelen. Dat bleek op een misverstand te berusten. Het bedrag dat normaal gesproken aan de gemeentepluim is verbonden, is 250,=. Dat bedrag is voor de gelegenheid verviervoudigd tot 1.000,= euro. Met excuses voor de verwarring.