• V.l.n.r. Petra de Booij, Janet de Oude Mooi, Anita den Hartog en Yvonne van den Nieuwenhuijzen.

    Hans Beijer

Feestelijke opening De Wiebelwerf

LEUSDEN De opening van De Wiebelwerf én het tienjarig bestaan van De Wiebelwagen worden zaterdag 7 september verricht en gevierd met tal van activiteiten. Iedereen is welkom van 10.30 tot 17.00 uur. Voor het hele programma kan men www.dewiebelwagen.nl/feest raadplegen.

Hans Beijer

Met deze feestelijke dag wil eigenaresse Anita den Hartog uitdrukken dat De Wiebelwerf meer is dan alleen maar een groen kinderdagverblijf en op termijn zou moeten uitgroeien tot een soort ontmoetingscentrum voor alle mensen uit de buurt en het dorp.

OPENHEID In Leusden is De Wiebelwagen, een christelijke kinderopvangorganisatie, sinds kort neergestreken in het gebouw op de Hamersveldseweg 105: De Wiebelwerf. Er zijn 24 medewerkers in dienst op een totaal van 150 kinderen: 7 groepen kinderopvang en 2 groepen buitenschoolse opvang, met elke groep zijn eigen ruimte. Een belangrijke kernwaarde is een open houding naar elkaar en naar de buitenwereld.

KWETSBARE MENSEN Den Hartog: ,,Graag wil ik De Wiebelwagen open stellen voor mensen met een afstand tot de maatschappij. Zo leren onze kinderen al van jongs af aan in contact te komen met mensen die wat anders zijn. Wij vinden dit heel belangrijk voor hun ontwikkeling als mens."

Gingen voordien al om de twee weken groepjes kinderen van de Wiebelwagen naar de Lisidunahof om te zingen, puzzelen of spelen met de bewoners, vanaf eind september komt een groep jonge mensen met dementie (40-65 jaar) naar De Wiebelwerf voor een paar uurtjes dagbesteding. Coördinator Welzijn en Vrijwilligers Janet de Oude Mooi (Lisidunahof): ,,Echt fantastisch, hoe leuk onze jonge bewoners het contact met de kinderen ervaren. Ze hebben het er soms dagen later nog over! Verder kunnen ze struinen in de pluktuin en genieten van de dieren op het erf."

Daarnaast komen via Welzin kwetsbare ouderen die nog wel zelfstandig wonen, maar niet meer zelfstandig dingen kunnen ondernemen, elke donderdag naar de Wiebelwerf.
Yvonne van den Nieuwenhuijzen (Welzin): ,,Het is zó heerlijk om te zien hoe mensen die soms de stoel niet uit te krijgen zijn helemaal opveren door het contact met jonge kinderen!" De al bestaande bezoekjes aan de naastgelegen Groene Belevenis, met onder meer de struintuin, blijven gewoon doorgaan. Er is een meisje met een verstandelijke beperking via Downtown aangenomen als facilitair medewerker.

BUITEN De Wiebelwerf hecht groot belang aan buiten spelen, dieren ontdekken, planten zien groeien, de verschillende seizoenen en kleuren ervaren in de natuur, kortom, een open groene houding. Petra de Booij (Groene Belevenis): ,,Dit sluit uitstekend aan bij onze visie en filosofie. Zo kunnen wij meehelpen bij het opzetten en onderhouden van de moestuin op de Wiebelwerf. Ook vinden wij het belangrijk dat kinderen zelf dingen ervaren, dat ze wel eens vallen of zich stoten: dat hoort ook bij het groot worden. Je moet dan met een goed verhaal naar de ouders toe komen. Wij kunnen hieraan sturing geven."

KOOKSTUDIO Den Hartog zit vol met ideeën en plannen. Meest concreet is het opzetten van een Kookstudio: "Hier willen we gezonde warme maaltijden gaan bereiden, liefst met producten uit de eigen moestuin, en willen we er een soort lunchroom met terras van maken, waar in principe iedereen naar toe kan. Ook biedt dit extra mogelijkheden voor dagbesteding voor kwetsbare mensen. Zo willen we als het ware een soort samenleving in het klein worden: mensen die van elkaar verschillen die elkaar ontmoeten en allemaal van elkaar kunnen leren!"