• Archief BDU Media

OV-aanpassing blijft twijfels oproepen

LEUSDEN Een ingelast agendapunt met een motie over het openbaar vervoer tijdens de raadsvergadering leverde veel discussie op. Donderdag deden alle partijen hun zegje over het OV in Leusden maar vooral Roel Madiol en Barto Piersma stonden even lijnrecht tegenover elkaar.

Arnoud J Spaaij

In het kort komt het erop neer dat buslijnen 77 en 78 komen te vervallen. Er komt een komt een nieuwe lijn 17 door Leusden centrum. Leusden Zuid is dan verstoken van een buslijn. Industrieterrein De Horst krijgt een nieuwe verbinding naar het CS in Amersfoort. Achterveld houdt de buurtbus.

De aanleiding nu was een motie van Groen Links/PVDA waarin enkele zaken werden geconstateerd die niet door alle partijen werden gedeeld. Zo werd aanvankelijk genoemd dat het OV-plan vraaggericht is, het nieuwe vervoersplan kan leiden tot meer busreizigers in algemene zin en naar en van industrieterrein De Horst en nog wat zaken die feitelijk wel achteraf kunnen worden vastgesteld maar nu wat voorbarig zijn. Toch geldt voor alle partijen wel dat ze het beste voor hebben met het Leusdense OV.

De verschillen zaten donderdag met name tussen de oppositie en de coalitie. Niet vreemd wanneer in ogenschouw genomen wordt dat het coalitie-akkoord uit 2014 wel wat zegt over het OV maar erg inhoudelijk is dat niet: ,,De gemeente lobbyt actief bij de medeoverheden om de openbaar vervoer verbindingen tussen Achterveld, Leusden en Amersfoort te verbeteren." Barto Piersma (CDA) haalde dit aan in zijn betoog die dan ook vond dat de zorgen van de raad over de veranderingen in het Leusdense OV niet door het college worden overgebracht.

Dat lijn 77 verdwijnt is voor de VVD nog steeds lastig te verkroppen en woordvoerder Pieter Lensselink noemde de uitspraak van Karolien Pouwels (Christen Unie) dat die lijn verdwijnt "balen is" dan ook wel erg magertjes uitgedrukt.

Roel Madiol (D66) sprong voor het college in de bres en vond met name het uitgebreide betoog van Barto Piersma van het CDA mosterd na de maaltijd. ,,De oppositie heeft zijn kans gehad voor een motie die raadsbreed gesteund wordt", zo zei hij tegen Piersma en sloot af met: ,,Kom niet op het laatste moment met je briljante ideeën." Piersma op zijn beurt noemde het "geschiedvervalsing" van Madiol dat hij zich niet eerder krachtig heeft laten horen in het debat.

Wethouder Van Beurden was toch wel van mening dat hij het juiste bij de provincie eruit gehaald heeft voor Leusden. Hij meende dat de inzet om het het vervoersniveau te houden zoals het was heel goed gelukt is en voegde eraan toe dat dat voor Achterveld gegarandeerd is. Toch vond de raad dat de provincie de nadelige gevolgen van de nieuwe dienstregeling moet compenseren. Dat advies is dan ook in de uiteindelijke motie aan wethouder Erik van Beurden meegegeven.