• Archief BDUmedia

Oppositie tegen plannen verhogen OZB

'Bestaande voorzieningen blijven intact'LEUSDEN - Als het aan het college van B. en W. ligt, wordt de onroerendzaakbelasting (OZB) de komende vier jaar stapsgewijs verhoogd. Als reden wordt de zogenaamde 'meicirculaire' van de rijksoverheid genoemd. Dit bericht, dat overigens pas in juni verscheen, betekent voor Leusden een tegenvaller van 400.000 euro als gevolg van een lagere bijdrage van het rijk. Voor een gemiddelde woning komt het er op neer dat de OZB de komende vier jaar met vijf euro per jaar omhoog zal gaan. De oppositiepartijen steunen de plannen niet.door Frits van BredaHoewel de coalitie, in het na de verkiezingen gesloten akkoord, was overeengekomen dat de algemene gemeentelijke belastingen in beginsel niet zouden worden verhoogd ziet men zich genoodzaakt daar op terug te komen. Wethouder Albert Dragt met financiën in zijn portefeuille benadrukte dat het college in de vakantieperiode alle opties had overwogen. Beperken van de ambities en besparen op personeelskosten moesten worden afgewogen tegen een geringe lastenverzwaring voor de burgers. Omdat vorig jaar al het besluit was genomen om fors te bezuinigen op een aantal kerntaken van de gemeente bleven er naar het idee van het college niet veel mogelijkheden over. De belofte dat er een tweede sporthal komt wil men overeind houden, net als een aantal andere zaken die men is overeengekomen. De nu voorgestelde verhoging van de OZB komt er op neer dat woningeigenaren van een gemiddelde woning (WOZ waarde van 266.000 euro) de komende vier jaar gemiddeld 5 euro per jaar meer gaan betalen. Na vier jaar betekent dit dat zij dan 20 euro meer betalen dan nu het geval is. Als er voor de gemeente niet meer tegenvallers komen betekent dit in 2018 een sluitende begroting. ,,De maatregel is echt voor vier jaar", zo belooft het college. Hoewel het college een verhoging van de OZB geen plezierige maatregel vindt, is men van mening dat de lastendruk van de Leusdense burger niet buitensporig hoog is. Op de ranglijst van 'goedkope gemeenten' neemt Leusden de 27e plaats in van de 403 Nederlandse gemeenten. In de regio is Leusden zelfs de goedkoopste, met een 'lastendruk' van 586 euro voor een huishouden van twee of meer personen. In gemeenten als Barneveld, Utrechtse Heuvelrug en Baarn ligt dit bedrag boven de 700 euro. Leusden moet het in de regio wel doen met de laagste uitkering uit het gemeentefonds. Amersfoort ontvangt ruim 1000 euro per jaar, Leusden 673 euro per inwoner.De oppositiepartijen, VVD en CDA, hebben al duidelijk gemaakt dat ze de plannen van het college niet steunen. ,,Het college brengt niet alleen zichzelf, maar nu ook de burgers in de problemen door alleen bij hen de rekening neer te leggen voor het coalitieprogramma en te dreigen om voorzieningen af te bouwen", aldus fractievoorzitter Barto Piersma(CDA). ,,Leusden heeft een geldverslindende coalitie. Ook de gemeente moet de tering naar de nering zetten. Het coalitieakkoord belooft de lasten in principe niet te verhogen maar dat blijkt een valse belofte", is zijn niet mis te verstane reactie. Carlos Genders, fractievoorzitter van de VVD, heeft via de sociale media ook al in niet mis te verstane bewoordingen zijn reactie op de voorstellen van het college gegeven. ,,College amper vier maanden bezig, eerste serieuze tegenvaller meteen op inwoners/bedrijven verhaald. Slecht begin!" aldus zijn Twitter bericht. Hij noemt het nieuwe beleid een "sigaar uit eigen doos". Het standpunt van zijn partij is duidelijk: ,,VVD Leusden is vierkant tegen!"Uiteindelijk zal de gemeenteraad in de vergadering van 2 oktober moeten beslissen over het voorstel van het college om het ontstane tekort door een verhoging van de OZB te dekken. Twee weken eerder, op 18 september kunnen inwoners van Leusden en belangstellenden hun reactie kenbaar maken tijdens de zogenaamde Informatieronde.