• Marcel Koch

Oppositie bij bouw Liniedijk

LEUSDEN Aan strijdlust geen gebrek. Als het moet stappen ze desnoods naar de rechter. Bert-Jan Oldehinkel en Ed ten Voorde morren over de bouwplannen langs de Liniedijk in het Valleipark. En niet voor het eerst.

Marcel Koch

Binnenkort zijn ze weer aan zet. Dan lichten Oldehinkel en Ten Voorde hun bezwaren toe voor een adviescommissie bezwaarschriften. Of ze er fiducie in hebben? ,,We zullen zien hoe het loopt'', uit Oldehinkel zich voorzichtig. Maar voor zowel Oldehinkel als Ten Voorde staat het als een paal boven water dat de gemeente er niets aan gelegen laat om de procesgang juridisch dicht te timmeren. ,,Jammer dat het op deze manier gespeeld wordt'', oordeelt Oldehinkel. ,,Het college kijkt niet wat er leeft in de buurt. Bovendien heeft het er alle schijn van dat projectontwikkelaar Heiligers een vinger in de pap heeft.'' De Leusdenaar, woonachtig aan het Weldamhof, heeft zich erbij neergelegd dat er voor zijn neus gebouwd gaat worden, maar verzet zich wel tegen het aantal en de grootte van de woningen. ,,Elf woningen met een vloeroppervlak van 120 vierkante meter zijn te veel voor het beschikbare smalle stukje grond. Als buurt zijn we daar ook niet in gekend.''

Ten Voorde - hij heeft zijn woning aan de Walstro – waakt over het groene aspect. Hij refereert aan een brief van de raad daterend van april 2013. ,,Hierin staat duidelijk dat de cultuurhistorische en natuurwaarden van de Liniedijk beschermd moeten worden. En wat doet de gemeente? Ze vernielt met haar plannen doodleuk de Liniedijk.'' De Leusdenaren verzetten zich al driekwart jaar fel tegen de bouw van de eengezinswoningen (vanaf 320.000 euro) langs de liniedijk. Ten Voorde: ,,De keuze voor eengezinswoningen is een foute. Binnen Leusden zijn daar al genoeg van.''

Om de huizen te bouwen moeten zes bomen het veld ruimen. Aanvankelijk waren dat er elf, maar na kritische beoordeling kwam de gemeente tot de conclusie dat het met zes kon volstaan. ,,Maar dan nog wordt er een flinke hap uit de Liniedijk gehakt'', vindt Ten Voorde. Volgens hem heeft het college geen oog voor de schoonheid van de dijk. ,,Een rijksmonument nota bene.'' Oldehinkel: ,,Eén boom wordt gekapt om ruimte te creëren voor een hijskraan, tja.''

GESPREK Verontwaardiging is er over de handelswijze van de gemeente. ,,We worden niet serieus genomen'', meent Ten Voorde die zijn ongenoegen eerder in de raadszaal uitte. Oldehinkel spreekt van een formele benadering. ,,Het had de wethouder gesierd als hij ons voor een gesprek had uitgenodigd. Maar ondanks de tachtig handtekeningen die we uit de buurt hebben verzameld, worden we op afstand gehouden. Is dit de manier om met je burgers om te gaan? Wij vinden van niet.''

De hoorzitting vindt plaats op woensdag 12 december. Bij een weinig bevredigende uitkomst overweegt het tweetal naar de rechter te stappen. Oldehinkel: ,,Het is een serieuze optie.''

In documentatie in bezit van de Leusder Krant gaat het college uitgebreid in op de aangevoerde argumenten van het tweetal. Zo weerlegt het onder meer dat de Liniedijk als rijksmonument wordt aangetast. Bovendien vindt het college dat er zorgvuldig is gehandeld.