• Archief BDUmedia

Opnieuw aandacht voor openbaar groen

LEUSDEN Alle politieke partijen waren vorige week bij de behandeling van de begroting 2017-2020 in staat van paraatheid toen het openbaar groen werd besproken. Wethouder Overweg vond dat met zeventig burgerinitiatieven voor zelfonderhoud het beleid ook succesvolle kanten heeft. Die mening werd niet door iedereen gedeeld.

Arnoud J Spaaij

Karolien Pauwels nam het voor haar wethouder op, maar stelde ook vast 'dat Leusden er niet meer zo mooi bij ligt'. En dat lijkt een understatement als de commentaren van de andere partijen op het groenbeleid op een rijtje worden gezet. Toch gaf Overweg zich niet zonder slag of stoot gewonnen en maakte duidelijk dat er nu eenmaal afspraken zijn met de aannemer en dat aan het vooraf vastgestelde onderhoudsniveau wordt voldaan. Extra inspanning om meer onkruid te verwijderen kost dan ook meer geld, stelde Overweg vast. De ontevredenheid is echter groot. Bij de burgers en daarmee bij de politiek. Ook al gaf Pauwels, als enige, ook nog aan dat er ook burgers zijn die wel tevreden zijn. De pijn zit niet alleen bij de woekering van het onkruid in de zomerperiode. Ook de manier van bermenmaaien leidt tot onbegrip, maar daarover verduidelijkte wethouder Overweg dat juist in het belang van de natuur is gekozen om in fasen de bermen te maaien. Een amendement op initiatief van het CDA werd uiteindelijk unaniem aangenomen en regelt de verhoging van de kwaliteit van de openbare ruimte; een ruimere omschrijving van openbaar groen. De kosten ervan, incidenteel 50.000 euro en nog een 200.000 euro structureel, zijn er ook in genoemd. Tegelijkertijd blijft particulier initiatief gewenst. Een motie van CU-SGP en GL-PvdA, om de gemeente te laten participeren in een bovengemeentelijke zoektocht naar alternatieven voor het gebruik van Round-up ter bestrijding van onkruid, werd ook aangenomen.