• Frits van Breda

Opknappen Biezenkamp begonnen

LEUSDEN Als het aan wethouder Jan Overweg ligt ziet de Biezenkamp er over een paar maanden totaal anders uit. Direct na Koningsdag wordt begonnen met de aanleg van het plein tussen de bestaande winkels. Het transformatorhuisje dat in de weg stond is inmiddels verwijderd en de noodwinkel waarin de Bloemtiek is gevestigd sluit 26 april definitief haar deuren. Met bouwbedrijf Heijmans is overeengekomen dat de winkel direct daarna verwijderd mag worden. De winkeliersvereniging Biezenkamp heeft in een brief aan het college van B. en W. al laten weten dat ze erg blij is met de voortgang die wordt geboekt. De renovatie van het zogenaamde U-blok is in volle gang. Over de twee appartementen, waarover al meer dan tien jaar gesprekken en processen lopen, is tot op heden nog geen zekerheid voor wat betreft de renovatie.

Frits van Breda

Naast de aanleg van het plein waar wellicht later dit jaar de weekmarkt kan plaats vinden wordt ook de directe omgeving aangepakt. De rotonde bij het appartementencomplex Alberik wordt verwijderd. De Hamersveldseweg gaat straks over in de Burgemeester de Beaufortweg. De bestaande Zwarteweg wordt als het ware een aftakking van deze weg.

Inmiddels zijn de werkzaamheden met betrekking tot de renovatie van het U-blok, waarin voorheen winkels waren gevestigd met daarboven appartementen, in volle gang. "Alle plannen gaan door", aldus wethouder Overweg. Hoe snel het allemaal gaat verlopen is een zaak van Heijmans. De gemeente speelt daarbij een beperkte rol. Naar verwachting zal het opknappen van de buitenzijde van het blok niet vóór september klaar zijn. Zowel Tim van Voorst, voorzitter van de winkeliersvereniging als de wethouder zien de toekomst vol vertrouwen tegemoet waar het de komst van nieuwe bedrijven naar de Biezenkamp betreft. "Er is beslist belangstelling, maar ondernemers willen niet in een bouwput zitten" is de mening van Jan Overweg waar het de huidige leegstand betreft.

De heer en mevrouw Van Kooten, bewoners van de twee appartementen, en de gemeente hebben op advies de rechter met elkaar afgesproken vóór 1 mei te praten te praten over de renovatie van de woning. Hiermee is een kort geding tegen de gemeente, met de eis om de renovatie stop te zetten en de inmiddels verwijderde luifel terug te plaatsen, komen te vervallen.

De gemeente heeft veel moeite gedaan om de bewoners te bewegen hun huis te verkopen. Een onteigeningsprocedure heeft niet het gewenste resultaat voor de gemeente opgeleverd. Door een procedurefout is de zaak niet inhoudelijk behandeld. Het laatste bod dat de gemeente heeft uitgebracht is € 100.000 hoger dan het bedrag van € 317.000 waarvoor de appartementen zijn getaxeerd. Als de bewoners liever op de huidige plek blijven wonen is dat geen probleem. Het U-blok wordt immers gerenoveerd en niet gesloopt.

Over de bouw van de supermarkt Lidl kan wethouder Jan Overweg geen voorspelling doen. Het bestemmingsplan wordt binnenkort gepubliceerd. Pas dan kunnen mogelijke bezwaren worden ingediend. Als het allemaal tegenzit zou de bouw een jaar vertraagd kunnen worden.