• Frits van Breda
  • Frits van Breda
  • Frits van Breda

Ophalen vuilniszakken na 11 juli geschiedenis

LEUSDEN Nog enkele weken en het straatbeeld met vuilniszakken langs de weg is ten einde. Op 11 juli zal de vuilniswagen voor de laatste keer verschijnen om de, voor het merendeel plastic, zakken met restafval mee te nemen. Het zal even wennen zijn voor de inwoners van Leusden maar na die tijd zal iedereen zelf het restafval in één van de speciale ondergrondse restafvalcontainers moeten deponeren. De eerste container is inmiddels geplaatst in de wijk Alandsbeek.. Op www.leusden.nl/nieuweinzamelen is te zien wanneer en waar de overige containers geplaatst worden en de datum waarop ze in gebruik genomen kunnen worden.

Vanaf 7 juli zijn alle containers in gebruik

Frits van Breda

In het najaar lanceerde de gemeente de actie 100-100-100. De vraag was of honderd huishoudens, gedurende honderd dagen, honderd procent (rest)afvalvrij konden zijn. Bijna 50 gezinnen hebben de uitdaging aangenomen om van 1 december 2016 tot 11 maart 2017 zo min mogelijk afval te produceren. De deelnemers kregen toegang tot een online platform waarop elke week opdrachten werden geplaats om ze te stimuleren en te enthousiasmeren. Op de betreffende site kon elke week het gewicht van het geproduceerde restafval genoteerd worden. Op de 'afvalmeter' kon men zien wat de deelnemers produceerden ten opzichte van wat normaal is in Leusden. Het resultaat bleek na 100 dagen opmerkelijk. De gemiddelde restafvalproductie van de deelnemende gezinnen bleek in die periode totaal 15 kilogram geweest te Dit komt neer op een reductie van 85 procent ten opzichte van de hoeveelheid afval die een Leusdens gezin gemiddeld produceert, 100 kilogram in 100 dagen.

Met het 'omgekeerd inzamelen' wordt er naar gestreefd de hoeveelheid afval te verminderen en de afvalstoffenheffing voor de bewoners niet te verhogen. Inmiddels lijkt Leusden al gewend te zijn aan de PMD containers waarin verpakkingen van zowel Plastic als Metaal en Drinkpakken gedeponeerd kunnen worden. Ook het ophalen van papier blijkt succesvol te verlopen. Hetzelfde geldt voor de GFT containers. De materialen die opgehaald worden kunnen allemaal gerecycled worden. Voor restafval geldt dat niet. De verwachting is dat de kosten van het verbranden van dit restafval in de toekomst sterk zullen stijgen.

,,In Leusden wordt al veel afval gescheiden" aldus Huibert Boer, beleidsadviseur afval en energie. Er werd in 2015 gemiddeld per inwoner 175 kilogram restafval opgehaald. Het landelijk gemiddelde was 200 kilogram. Het streven is dat door het omgekeerd inzamelen de berg restafval drastisch zal verminderen. Het streven is dat de hoeveelheid per persoon in 2020 teruggebracht is naar 75 kilogram. In 2025 zou de hoeveelheid restafval nog maar 25 kilogram per persoon/per jaar moeten zijn. ,,De deelnemers aan 100-100-100 hebben laten zien dat dit getal haalbaar is", zegt de optimistische Huibert Boer.

Tot het eind van dit jaar kan iedereen wennen aan het nieuwe inzamelingssysteem zonder extra kosten. Volgend jaar zal voor elke storting in de nieuwe container betaald moeten worden. De afvalstoffenheffing zal tegelijkertijd lager worden dan men gewend is. Over de precieze financiële gevolgen voor de inwoners van Leusden zal later in het jaar een besluit genomen moeten worden. Uitgangspunt is dat bij 'gemiddeld gebruik' de totale kosten voor de inwoners gelijk blijven of wellicht zullen dalen.

OUDE AFVALPASSEN INLEVEREN ,,Lever uw pas in dan maken we er iets moois van" aldus de oproep van de gemeente Leusden. De afvalpassen die tot nu toe in omloop zijn kunnen straks niet meer gebruikt worden. De pas die onlangs op ieder huisadres is bezorgd geeft ook toegang tot de milieustraat. Voor de 'oude' kunststof pasjes is een creatieve bestemming gevonden. Van de ingeleverde passen wordt 'bouwspeelgoed' gemaakt. Het speelgoed wordt aangeboden aan de Leusdense scholen die meedoen met het project 'afvalvrije scholen'.

De oude afvalpas kan ingeleverd worden bij de balie van het tijdelijke gemeentehuis aan de Fokkestraat en bij de milieustraat 't Spieghel. Andere inleveradressen zijn de bibliotheek en De Groene Belevenis.