• Jong en oud hebben zich afgelopen zaterdag ingezet om Leusden een stukje schoner te maken.

    Willem Eelman PM

Opgeruimd Leusden op vele plekken actief

LEUSDEN Vele vrijwilligers van Opgeruimd Leusden waren afgelopen zaterdag weer actief om alle rondslingerende rommel op te ruimen. Behalve zes opruimochtenden per jaar is er een groeiend aantal activiteiten in Leusden waar Opgeruimd Leusden deel van uit maakt. ,,Wij zoeken steeds vaker de samenwerking met Leusdenaren, wijken, organisaties, bedrijven, scholen en evenementen. Samen met vele vrijwilligers hebben wij ook dit jaar weer een stap verder gezet in het schoner krijgen en houden van Leusden." Aan het woord is Melisa Rijnders, één van de vele gezichten van Opgeruimd Leusden.

Mariska Stehouwer

De eerste actie in het nieuwe jaar was het Nieuwjaarsvegen op 1 januari, waarbij vele Leusdenaren met elkaar het vuurwerkafval opruimden. ,,Wat wij verder zoal doen? Opgeruimd Leusden organiseert zes opruimochtenden op zaterdagen waarbij wij verzamelen bij de Groene Belevenis om met een groep vrijwilligers diverse routes op te ruimen. In feite ben je bezig met de rommel van een ander, maar het geeft altijd een goed gevoel als het weer opgeruimd is en als mensen zien wat je doet en zelf dan ook weer initiatieven gaan ontwikkelen. Zaterdag 25 maart is de Landelijke Opschoondag en daar gaan wij van Opgeruimd Leusden aandacht aan besteden door actief aan de slag te gaan en zichtbaar te zijn in Leusden. We willen graag samenwerken met scholen en sportverenigingen en zijn ook steeds op zoek naar aansluiting bij evenementen." Zo waren vrijwilligers van Opgeruimd Leusden afgelopen september actief bij het foodfestival Delicious Dishes waar bezoekers hun afval konden weggooien in opvallende afvalbakken. De crew van het festival ging gekleed in t-shirts met achterop het logo van Opgeruimd Leusden.

JEUGD Voor de jeugd komt ook steeds meer aandacht. Bij de start van LeusdenFit in de Hamershof werd er een dunking basket neergezet waar jong en oud het zwerfafval in konden dunken. Zo kon men op een interactieve manier mensen wijzen op het opruimen van afval. Tijdens de Dag van de Duurzaamheid werd door drie wethouders in de bibliotheek voorgelezen uit het boek 'De wereld van plastic' waarna men op school verder ging met het thema zwerfafval en plastic soep. De scholen binnen MFC Atria zijn de eerste afvalvrije scholen van Leusden. De Groene Belevenis heeft samen met Voila een overeenkomst getekend waarin is opgenomen dat de partijen samen de Leusdense scholen de komende jaren allemaal afvalvrij maken.

MEEHELPEN ,,Ik heb 2016 ervaren als een positief jaar waarin wij veel successen hebben behaald. Het zwerfafval is nog altijd teveel, maar het is wel wat minder geworden. Ook is het geweldig om te zien dat onze vaste groep vrijwilligers zich nog altijd uitbreidt met nieuwe enthousiastelingen, zodat wij dit initiatief nog groter kunnen maken."

Mensen die ook willen mee helpen bij een opruimochtend, kunnen kijken op www.opgeruimdleusden.nl. Ook staat er meer informatie op de Facebookpagina van Opgeruimd Leusden.

Opgeruimd Leusden is een samenwerking van actieve inwoners van Leusden, die zich hebben verenigd in het burgerinitiatief Burgers & Afval en Stichting De Groene Belevenis, die lokaal mensen van jongs af aan wil stimuleren om duurzaam om te gaan met hun eigen (natuurlijke) leefomgeving.