• De Protestantse gemeente Leusden komt met iets nieuws: pelgrimages voor een dag.

    Raad van Kerken Leusden

Op weg naar échte ontmoeting

LEUSDEN Pelgrimeren, op reis gaan naar een bijzondere bestemming met als doel vooral onderweg te vinden wat je zoekt. Het is iets dat veel mensen aanspreekt. De weg naar Santiago de Compostela trekt ieder jaar vele wandelaars en ook andere pelgrimsoorden blijven reizigers inspireren. Maar zo'n reis neemt veel tijd in beslag en kost ook wat. Twee drempels die niet door iedereen genomen kunnen worden. Daar hebben ze in de Protestantse gemeente Leusden iets op gevonden. Pelgrimages van één dag.

Ds. Anette Sprotte was initiatiefnemer. ,,We werken in onze gemeente altijd met een jaarthema. Dit jaar is dat: Laat zien wat je beweegt. Toen dacht ik: Hoe kun je dat beter laten zien of ontdekken dan door werkelijk in beweging te komen? Daarom gaan we dit seizoen vijf keer op pad."

WANDELEN De eerste pelgrimage van één dag voerde naar Friesland. Sprotte: ,,In Jorwert is een bijzondere plek, een soort klooster, maar dan nieuwe stijl. Het is een plek waar mensen zich in alle rust kunnen terug trekken om een adempauze te nemen, maar ook een plek om anderen te ontmoeten. Door samen te wandelen én samen te bidden."

Ook in de tweede pelgrimage werd gewandeld, deze keer door de binnenstad van Utrecht. Want niet alleen in de weidsheid van het Friese landschap kun je tot jezelf komen, dat is ook goed mogelijk in de drukte van een stad.

'Lopen met mensen is fijn; ik heb zo een paar mensen leren kennen', zegt één van de deelnemers na afloop. Ook de anderen kijken positief terug. Veel reacties gaan over stilte: 'tijd nemen voor mezelf', 'innerlijke rust zoeken', 'een moment van bezinning'. Veel andere over ontmoeting: 'ik heb mooie mensen ontmoet', 'fijn om met elkaar te delen', 'ontroerend als iemand over zichzelf vertelt'. Sprotte: ,,Juist de combinatie van stilte en gesprek, van alleen zijn en anderen ontmoeten is vruchtbaar. Als je alleen op zoek bent naar jezelf of wat er in jezelf leeft, dan kom je uiteindelijk niet verder. Maar door anderen leer je op een andere manier van kijken. Dat is een verrijking."

ONTMOETING Maar de pelgrimages zijn er niet alleen om de weg naar binnen te gaan en daar verrijkt uit te komen. Ze zijn er ook om buiten de bekende paden te gaan en het onbekende te zoeken. Sprotte: ,,In de komende twee pelgrimages, door Amersfoort met de straatpastor en door Amsterdam met een pionierende kerk, ligt het accent op de ander, die wérkelijk anders is dan wij. In Amersfoort ontmoeten we op de voor ons overbekende straten mensen die daar heel anders naar kijken. Mensen die op straat leven. Dat perspectief verandert alles.''

VERSCHILLENDE CULTUREN ,,En in Amsterdam ontmoeten we mensen van veel verschillende culturen, met andere geloofsachtergronden en andere culturele gebruiken. dat kan confronterend zijn. het zijn misschien minder makkelijke ontmoetingen dan de ontmoetingen met gelijkgestemden. maar juist in de ander - die werkelijk anders is dan jij, die anders denkt of voelt, het leven anders beleeft - kun je iets ontmoeten van wie god is en wie je zelf zou kunnen zijn in zijn licht."

GA MEE Pelgrimeren maakt rijk. Iedereen die mee wil gaan, is welkom. Komende vrijdag 9 maart is de ééndagspelgrimage naar Amersfoort. We ontmoeten straatpastor Bernadette van Dijk, die er is voor dak- en thuislozen en voor mensen die in een crisis verkeren. Tijdens de wandeling langs plekken en instanties waar dak- en thuislozen mee te maken hebben, zal zij vertellen over haar werk. We verzamelen om 14:50 uur bij het gemeentehuis in Amersfoort. Rond 16:30 uur is de wandeling afgerond. Ook kinderen en tieners zijn welkom. De pelgrimage door Amsterdam is op zaterdag 14 april.

Wilt u ook mee? Aanmelden kan bij ds. Anette Sprotte via sprotteanette@gmail.com.