• Barry van Ravenhorst/Foto Djim
  • Mariska Stehouwer

'Op de drempel van een nieuw jaar'

LEUSDEN Op diverse vlakken gebeurt veel in Leusden en het einde van het jaar is een mooi moment om terug te kijken naar diverse in het oog springende gebeurtenissen en alvast vooruit te kijken naar plannen voor 2018.

​Mariska Stehouwer

UITDAGEN OM TE BEWEGEN LeusdenFit biedt het hele jaar rond een programma aan om iedereen bewust te laten worden van een gezonde leefstijl. Een programma met veel beweging maar ook voedingsadvies en voor jong tot oud. Daar gaat LeusdenFit in 2018 weer mee door. In de kerstvakantie wordt op 4 januari een gezonde kookworkshop georganiseerd in samenwerking met Buurtsportcoach Leusden in MFC Atlas en op 5 januari vindt het ouder en kind apenkooien plaats van 11.00 uur tot 12.00 uur in de gymzaal van MFC Atlas. ,,De eerste week van maart is er een LeusdenFit week waarbij we basisschoolleerlingen uitdagen om zoveel mogelijk te bewegen en op die manier een stempelkaart vol kunnen verdienen. Ook volgt er in maart een bedrijvendag waarbij wij een aantal bedrijven laten kennismaken met LeusdenFit door middel van een ochtendgymnastiek, een mand groente en fruit of gezonde shakes", geeft Tom Röben, buurtsportcoach en projectleider van Leusden Fit aan.

SCHONE LEEFOMGEVING Aan een schoner Leusden wordt door bewoners zelf aandacht besteed in de vorm van Opgeruimd Leusden. Behalve zes opruimochtenden heeft Opgeruimd Leusden in 2017 met de A4daagse samengewerkt en werden er peukentegels geplaatst. Samen met de gemeente Leusden zijn de afvalcontainers in de wijken voorzien van zwerfafvalklepjes. Wijkinitiatief Leusden ZeT heeft met bewoners en winkeliers een convenant afgesloten om het Maximaplein en het gebied daar omheen structureel schoon te houden. Janny Appel: ,,Opgeruimd Leusden gaat in 2018 verder met het inspireren en activeren van bewoners in hun eigen straat en buurt; adopteer je eigen straat en houd het zwerfafvalvrij. Verenigingen, bedrijven en organisaties gaan in 2018 voor schone parkeerterreinen rondom de sportvelden bij de Bavoortseweg en ook bij winkelcentrum De Biezenkamp en bedrijventerrein De Horst  gaan samenwerkingen tot stand komen voor een structurele schone leefomgeving."

EERSTE SPROKKELDAG Op 26 oktober beleefden vijftig mensen met een verstandelijke beperking van de ZMLK Vosheuvelscholen en zorgaanbieder Abrona een bijzondere dag. Zij mochten één dag stage lopen bij een Leusdens bedrijf. Volgens de organisatie, in handen van Stichting DownTown Leusden (i.o.), de school en Abrona, verdient het Leusdense bedrijfsleven een groot compliment. ,,Door hun openheid, enthousiasme en fantastische uitvoering werd deze eerste Sprokkeldag een groot succes. Voor de deelnemers van de Sprokkelstagedag was het een goede manier om kennis te maken met werken. Voor velen was het één van de mooiste dagen van het jaar. Gewoon laten zien wat je kan. Die kans krijgen mensen met een beperking te weinig." Stichting DownTown Leusden gaat door om mensen met een beperking wel die kans te geven; door verbindingen te leggen, te adviseren en de handen uit de mouwen te steken. De volgende Sprokkelstagedag staat gepland op 12 juni 2018 en bedrijven en deelnemers kunnen zich aanmelden via DownTownLeusden@gmail.com.

EERLIJK DICHTBIJ EN VER WEG Leusden is sinds drie jaar een Fairtrade Gemeente. De werkgroep Fairtrade Gemeente Leusden vormt een aanvulling op de activiteiten van de wereldwinkel. De leden van de werkgroep houden zich bezig met de promotie van fair trade in de vorm van activiteiten en bewustwordingsacties onder het motto 'Eerlijk van dichtbij, eerlijk van ver weg'. Tot nu toe zijn de activiteiten vooral gericht geweest op de particulier door middel van activiteiten, voorlichting en workshops op scholen en de horeca waarbij de nadruk lag op gebruik van Fairtrade producten tijdens de Fairtrade Week. Bedrijven en organisaties zijn het afgelopen jaar minder aan bod gekomen maar daar komt de komende tijd verandering in, geeft Like van der Ham - van Hulten aan. ,,Het accent zal verlegd worden naar bedrijven en instellingen door het aantrekken van Fairtrade ambassadeurs. Het gemeentebestuur heeft zich al bereid verklaard hier actief aan mee te werken. Wat betreft de horeca willen wij als werkgroep het accent gaan leggen op het structureel aanbieden van Fairtrade producten."

CULTUUR DICHTER BIJ MENSEN A Midsummer Dream, de eerste opera buiten in Leusden. Bijzonder in vele opzichten; buiten, wandelend langs diverse vensters en vooral de samenwerking tussen amateurs en professionals. Ton Weevers, voorzitter Stichting Opera Leusden, begint enthousiast te vertellen over het evenement. ,,Met bijzonder veel plezier kijken wij terug naar deze opera. Het was echt het grootste culturele project van de afgelopen jaren. Eén van de doelstellingen was verbinding zoeken tussen bezoekers onderling maar ook de samenwerking van de spelers en muzikanten en alle vrijwilligers die bij het project betrokken waren. Hiermee hebben we een mooie basis gelegd voor de toekomst om de opera dichter bij mensen te brengen. Zelfs jongeren en de kwetsbare groepen waren aanwezig." Voor 2018 staat de volgende opera gepland bij landgoed Leusderend, het vroegere Don Bosco terrein. ,,Het wordt een nog groter evenement dan in 2017", licht Weevers alvast een tipje van de sluier op. ,,We willen meer vanuit de samenleving werken en zoeken dus figuranten en dansers uit Leusden. De locatie en opera zijn bekend en nu zijn we aan de slag met de financiën om het ook daadwerkelijk te kunnen realiseren. In het voorjaar van 2018 komt een definitieve go of no-go."

Vanuit het uitvoeringsplan Leuker Leusden van de Cultuurkoepel komt in 2018 voor het eerst het landelijke project 'Gluren bij de Buren' naar Leusden. Hierbij worden op 11 maart in huiskamers een klein theaterstuk of muziekstuk opgevoerd. ,,Op dit moment zijn er genoeg Leusdense huiskamers aangemeld maar we zoeken nog wel Leusdense artiesten." Muzikanten of artiesten uit het semiprofessionele circuit die mee willen doen aan dit project kunnen zich aanmelden via de website glurenbijdeburen.nl/leusden. Het laatste nieuwtje vanuit de Cultuurkoepel is dat er in februari 2018 een cultuurdebat avond georganiseerd wordt met als discussieleider Floris Kortie. Datum en locatie van deze inhoudelijke avond volgt nog. ,,Zo brengen we cultuur dichter bij mensen. Er was al een mooi aanbod van cultuur binnenshuis maar met het Theater Terras, dat ook in 2018 weer naar Leusden komt, en de opera zorgen we ook voor een buiten accent in het cultuuraanbod."