• Gastvrij Leusden

Ook in vakantieperiode aandacht voor vluchtelingen

LEUSDEN De meeste Leusdenaren maken zich inmiddels op voor hun vakantie. Gastvrij Leusden stelt alles in het werk om ook in juli en augustus voldoende activiteiten voor de vluchtelingen uit de noodopvang te organiseren.

Hans Beijer

De 36 tieners ,tussen de 13 en 18 jaar, uit de opvang ontvangen, sommige al enkele maanden, andere nog maar enige weken, onderwijs bij de Taalschool in Amersfoort, waar zij les krijgen in Nederlands, wiskunde en creatieve vakken. Het is voor hen jammer dat de schooldeuren nu een kleine twee maanden gesloten blijven. De gemeente Leusden heeft dit probleem onderkend en stelt nu voor de zomerperiode ruimte en lesmaterialen beschikbaar voor de vakken Nederlands, wiskunde en Engels.

Nynke Minnema, algemeen coördinator van Gastvrij Leusden: ,,We zijn nu op zoek naar mensen die les zouden willen geven in deze vakken, bijvoorbeeld oud-docenten, studenten of ieder ander die zich geroepen voelt om zich hiervoor in te zetten, ook al is het maar voor één uur conversatieles in de week. Ook mensen uit andere vakgebieden worden van harte uitgenodigd: er is al een docent geschiedenis gevonden en iemand anders gaat les geven in sociale vaardigheden." De groep leerlingen wordt wellicht nog uitgebreid met jongeren van 19 en 20 jaar, omdat zij, vallend onder de volwassenenregeling, geen onderwijs mogen genieten, terwijl ze wel gemotiveerd zijn om zich verder te ontwikkelen. Nu vallen zij echt tussen wal en schip.

ZOMERACTIVITEITEN Marjan van Amerongen van het Diakonaal Platform Leusden, waarin de verschillende kerken van Leusden samenwerken, laat weten dat men momenteel druk bezig is voor de kinderen van 4 tot 18 jaar een aantrekkelijk zomerprogramma samen te stellen. ,,Alles wat nu loopt, wordt georganiseerd door Gastvrij Leusden. Maar nu de vakanties er aan komen, willen wij voorkomen dat er een tijdlang niets georganiseerd wordt voor al die kinderen. We zijn er hard mee aan de slag gegaan en nu is alles zo goed als rond." Het aanbod varieert van activiteiten voor basisschoolkinderen (zoals knutselen en waterspelletjes) in het Jeugdhonk aan de Hamersveldseweg tot aan binnen- en buitensportactiviteiten (van darten en poolen tot basketbal en voetbal) voor jongeren van 12 tot 20 jaar bij de IJsbreker of klussen voor 18+ in de IJsbreker. Het bijzondere is dat aan het programma ook Nederlandse kinderen kunnen deelnemen, wat weer mogelijkheden voor integratie biedt. Marjan hoopt dat oudere tienervluchtelingen jongere kinderen uit de opvang kunnen begeleiden als zij aan het Bouwdorp deelnemen en als zij meegaan met het geplande uitstapje naar de dierentuin Amersfoort, speciaal voor vluchtelingenkinderen. Marjan: ,,Het mooie is trouwens dat al het vluchtelingenwerk in de afgelopen tijd ook de verschillende kerken in Leusden dichter bij elkaar heeft gebracht."

OPEN HUIS Corina Muller is coördinator van het Open Huis in De Koningshof. Enthousiast vertelt zij over de afgelopen maanden. Gemiddeld schuiven zo'n twintig mensen uit de opvang in de middaguren aan de tafels voor een gesprekje, een spelletje, een kop koffie of thee, of om samen te schilderen, muziek te maken of conversatieles te krijgen. Ze voelen zich welkom, kunnen even uit de sfeer van de opvang treden en in contact komen met Nederlandse vrijwilligers. Corina: ,,Het is niet alleen gezellig, maar ook proberen wij als vrijwilliger in te spelen op wat er leeft bij de vluchtelingen. Door een open houding aan te nemen kunnen we samen uitvinden welke problemen er leven, welke behoeften er bestaan en wat we daar vervolgens aan kunnen doen. Hier worden eerste contacten gelegd, dingen bespreekbaar gemaakt en van het een komt het ander. De vluchtelingen krijgen hier een gezicht". Momenteel wordt gewerkt aan het organiseren van een aantal thematische workshops 'in het veld' tijdens de vakantieperiode, zoals het bezoeken van een boerderij, een kennismaking met het openbaar vervoer of de praktijk van de Nederlandse verkeersregels. De bedoeling is om hierbij aan groepjes van maximaal vier personen één of twee vrijwilligers te koppelen. Corina plaatst hierbij nog wel een bijzondere oproep: ,,We hebben eigenlijk nauwelijks mannelijke vrijwilligers. Daar zouden we graag wat verandering in zien". Ook hoopt ze vurig dat ook de vrouwen uit de opvang het open huis meer gaan bezoeken.