• Herderin José Struik met Jaff.

    Arnoud J Spaaij

Oogstdag met Treeker Wissel

LEUSDEN Op de oogstdag, dit jaar weer op landgoed Den Treek-Henschoten, staat historisch oogsten centraal maar daarnaast is er ook aandacht voor ander bijzonder onderhoud en gebruik van het landschap. Met de schaapskudde Treeker Wissel wordt er uitleg gegeven over hoeden van schapen en begrazing van heide en landerijen.

Arnoud J Spaaij

José Struik is herderin. Het klinkt zo lekker romantisch en laten we eerlijk zijn, de eerste kennismaking met Struik voldoet aan het romantische beeld. Het is zondagmorgen als we aanschuiven bij de koffietafel op het erf van een boerderij aan de Vieweg. Het is, zoals de hele zomer al, ergens rond de 30 graden maar we zitten comfortabel in de schaduw voor het interview. Struik houdt de wekelijkse brunch met enkele vrienden van Treeker Wissel, de buurvrouw en de border collies Jaff en Sjef. En verder wie er aanschuift. Voor nu is dat 'de journalist van de Leusder Krant' en dus gaat het gesprek al snel over technische en organisatorische dingen. Dan wordt één ding snel duidelijk: het beeld dat de buitenwereld heeft van een herder met schaapskudde en de werkelijkheid verschillen nogal.

BEGRAZEN Schapen werden vroeger al gehouden voor de productie van wol. De oude manier van schapen houden bracht ook een waardevolle bemesting van het land met zich mee. Productie van wol wordt nu op grote schaal gedaan. De kudde van Struik levert natuurlijk ook wol maar heeft heden ten dage vooral een andere functie. ,,De schapen lopen nu bij Huis te Maarn maar we begrazen vooral in Den Treek", vertelt Struik, ,,we trekken iedere keer naar een ander stuk."

Met het begrazen worden opslag, gras en andere ongewilde planten en gewassen opgegeten door de schapen. Heide krijgt daardoor kans zich goed te ontwikkelen. ,,Zo bestrijden we bijvoorbeeld de Japanse duizendknoop", maakt Struik het bruggetje naar de actualiteit maar ze vertelt ook verder: ,,Zaden worden door de schapen verspreid. In hun vacht en via hun mest. Planten krijgen daardoor elders in het terrein kans om op te groeien."

COMPLEX De naam van de kudde Treeker Wissel heeft Struik gehaald uit de verbinding die de schapen maken tussen organisaties, mensen en door de verplaatsing over het ecoduct de Treeker Wissel. Het maakt duidelijk hoe complex de planning van het begrazen soms is. De kudde komt op plekken waar soms nauwelijks mensen komen. Op andere momenten lopen de schapen juist dicht bij de openbare weg of gebruikers van het gebied.

,,Dat baart me ook de meeste zorgen", zegt Struik bedachtzaam, ,,want ik laat de schapen op locatie overnachten. We hebben geen schaapskooi. Of honden die worden uitgelaten in buurt van de kudde. Wandelaars, omwonenden en medewerkers van de natuurorganisaties passen met mij op de schapen."

DEMONSTRATIE Zaterdag tijdens de oogstdag is maar een deel van de kudde aanwezig. ,,Mijn collega Arjen Daalhuisen geeft dan de demonstratie schapendrijven. Waarom? Omdat hij dat veel beter kan dan ik", zegt Struik lachend. Maar zelf is ze natuurlijk wel aanwezig. Voor het beantwoorden van alle vragen over de kudde.

Oogstdag, zaterdag 11 augustus, Buurtweg Den Treek. Meer info: grootzandbrink.nl.