Onvrede over busvervoer blijft

LEUSDEN ,,De verbeterplannen van Syntus lossen hooguit de aanloopproblemen op. Niet de structurele knelpunten in de dienstregeling, zoals die in Leusden." Anne van den Dool, bestuurslid van de stichting Maatschappelijke Begeleiding in Leusden, (SMBL) reageert kritisch op de verbeterplannen die Syntus vorige week presenteerde. De nieuwe busvervoerder kreeg de concessie voor de provincie Utrecht gegund en nam half december de dienstregeling van Connexxion over. Omdat Connexxion zich juridisch verzette tegen het besluit, werd pas kort voor de deadline definitief bekend dat Syntus de nieuwe vervoerder werd. Met name in Leusden waren de consequenties van de overgang van de ene vervoerder naar de andere fors.

Dat resulteerde in stevige maatschappelijke onrust die voor een groot deel is terug te voeren op het schrappen van de oude lijn 77. Die bediende van oudsher vooral het zuidelijk deel van de gemeente.

Van den Dool: ,,Als gevolg van de nieuwe dienstregeling is de afstand voor veel mensen naar de haltes in Leusden groot. Te groot, in veel gevallen. En de alternatieven die Syntus bedacht werken niet of onvoldoende.'' Van den Dool doelt onder meer op het inzetten van buurtbussen die passagiers naar andere delen van Leusden moeten vervoeren, waar overgestapt kan worden op reguliere busverbindingen. De fietsen (KeoBikes) die Syntus op een aantal plaatsen in Leusden plaatste voldoen volgens Van den Dool evenmin. ,,Die zijn misschien leuk voor mensen die bij inwoners van Leusden op bezoek gaan, hoewel die dan vaak weer geen klant van Syntus zijn. Voor forensen is het kostentechnisch geen alternatief. Het gratis gebruik ervan is te beperkt.''

Welzijnsorganisatie 'Larikslaan 2' zet ook vrijwilligers in om de hiaten in de officiële dienstregeling op te vangen. In de enquête die de SMBL (een samenwerkingsverband van organisaties als de samenwerkende ouderenorganisaties in Leusden, SOL, en de DUWgroep, de belangenbehartiger van gehandicapten in Leusden) hield, gaf circa 90 procent van de respondenten aan geen gebruik te maken van deze vormen van alternatief vervoer. Slechts twee geënquêteerden gaven aan wél tevreden te zijn. Ruim 9 procent vindt de nieuwe mogelijkheden een slecht alternatief voor lijn 77.

De enquête leverde ruim vijfhonderd reacties op in twee weken tijd. Van den Dool: ,,De resultaten zijn aangeboden aan Syntus, de gemeente en de provincie.'' Volgens plan volgt binnenkort overleg met die partijen over de resultaten van het onderzoek. ,,De consequenties zijn verstrekkend'', meent Van den Dool. ,,Mensen zijn heel boos over de nieuwe situatie. Vooral ouderen voelen zich bekocht. Ze laten ons weten dat het ten koste gaat van hun sociale leven. Ze kunnen niet meer naar vergaderingen of evenementen, moeten ver lopen met bagage of hebben spijt van hun besluit zelfstandig te blijven wonen op een bepaalde plek, omdat de bushalte vlakbij was.''

Volgens Syntus past de dienstregeling in Leusden in de aanpak die de provincie in haar Programma van Eisen stelde. ,,Snelle, frequente lijnen als er veel busreizigers zijn, aanvullende alternatieve oplossingen elders'', licht een woordvoerder toe. ,,Voor hoogwaardig openbaar vervoer (snelle lijnen) wordt landelijk een straal van 800 meter aangehouden rondom een halte. Nagenoeg heel Leusden voldoet aan die norm. De loop- afstanden zijn vergelijkbaar met bijvoorbeeld een wijk als Vathorst of een kern als Woudenberg'', aldus Syntus.

,,De KeoBike wordt in Leusden als pilot ingezet als toevoeging op de huidige dienstregeling'', legt Syntus uit. ,,Reizigers kunnen met de fiets de eerste en laatste kilometers van hun reis afleggen. KeoBike wordt door een beperkt aantal reizigers gebruikt, waar we positieve reacties van krijgen.'' De Leusdense pilot wordt dit voorjaar verder in de provincie uitgerold.