• Mariska Stehouwer

Ontmoeting voor ouders met kind met meer zorg

LEUSDEN Het duurt nog wel even, maar zaterdag 24 november staat genoteerd in de agenda van Gabriëlle Roolvink en Nynke Steunebrink. Samen met de mantelzorgconsulenten van Lariks en dankzij een bijdrage van het Fonds Samenlevingsinitiatieven hebben zij een ontmoetingsmoment georganiseerd voor ouders met een kind met meer zorg uit de gemeente Leusden.

Mariska Stehouwer

Beide moeders waren aanwezig bij de Break Away Day die de afgelopen vijf jaar in Leusden werd georganiseerd door initiatiefneemster Marion Noordstar. Deze verwendag was bedoeld voor moeders die een kind met een beperking in hun gezin verzorgden. ,,Voor ons was dat echt een verwendag", geeft Steunebrink aan. ,,We hoefden niets te regelen en alleen maar te genieten."

Roolvink: ,,Altijd sta je zelf in de 'zorgstand' omdat je kind 24 uur per dag zorg nodig heeft en dan was zo'n Break Away Day echt een bijzondere dag. Je deelt met elkaar je ervaringen en tips. Ieders verhaal is weer anders, maar herkenning is aanwezig. Op je werk of in de buurt kan je deze verhalen niet makkelijk delen omdat het lastig is voor anderen om zich een voorstelling van de situatie te maken. Herkenning vind je wel in ontmoetingen met ouders die in een soortgelijke situatie leven en dat steunt je."

OPPASCENTRALE Na de verwendag in 2017 kregen de moeders een bericht dat het de laatste dag was geweest. ,,Wij kwamen zelf in contact met mantelzorgconsulenten van Lariks. In eerste instantie om het te hebben over een oppascentrale voor onze kinderen, omdat je simpelweg niet elke oppas kunt inschakelen, maar we kwamen ook uit op een ontmoetingsmoment voor de ouders. Dit resulteerde uiteindelijk in dit initiatief."

TWIJFELEN Steunebrink heeft naast dochter Cathelijne zoon Onno van elf die meer zorg nodig heeft en Roolvink heeft zonen Dylan en Tymen van wie Dylan meer zorg nodig heeft. Dit ontmoetingsmoment is bedoeld voor ouders met een kind dat meer zorg behoeft dan gebruikelijk. Meer zorg dekt alles. ,,Soms zullen ouders twijfelen of ze zich mogen aanmelden maar de dag is wat ons betreft ook bedoeld voor ouders met een grotere zorgtaak voor een kind dat naar het regulier onderwijs gaat. Zelf hebben we een kind dat naar een kinderdagcentrum gaat. We willen de doelgroep graag breed houden en hopen dat veel ouders zich zullen opgeven."

ERVARINGEN DELEN Het programma op zaterdag 24 november is van 10.30 uur tot 14.00 uur bij kookstudio 'De Riet' waar een tapas kookworkshop wordt aangeboden en een rondleiding bij de bierbrouwerij, de boerderij of een wandeling ook tot de mogelijkheden behoort. ,,Wat we hopen is dat vaders en moeders elkaar ontmoeten, ervaringen kunnen delen maar vooral er even uit kunnen zijn en plezier hebben met elkaar. Wie iemand in deze doelgroep kent, kan dat ook kenbaar maken. We hopen dat dat ook gebeurt."

Deelname aan het programma is gratis. Voor meer informatie of aanmelding (vóór 1 november): meerzorgleusden@hotmail.com.