• Frits van Breda

Ontevredenheid over onderhoud groen

LEUSDEN Dat een groot aantal inwoners van Leusden niet blij is met de manier waarop het groenonderhoud in de gemeente plaatsvindt, werd donderdag wel duidelijk. De raadzaal was gevuld met overwegend bewoners die duidelijk maakten dat er snel iets moest gebeuren. ,,Ik schaam me voor mijn eigen dorp als ik gasten ontvang", aldus één van de belangstellenden. Dat het niveau van onderhoud ten opzichte van twee jaar geleden is verlaagd werd dit jaar wel erg duidelijk. Het natte voorjaar en de warme nazomer waren daar de oorzaak van, zo kregen de aanwezigen te horen. Anita Vermeulen, teamleider Toezicht en Uitvoering op het gemeentehuis, denkt dat een 'flexibel serviceteam' een belangrijk deel van de onvrede zou kunnen wegnemen. De gemeenteraad zal uiteindelijk een beslissing moeten nemen.

Frits van Breda

De beeldkwaliteit van het onderhoud van 'publieke ruimtes' worden landelijk ingedeeld in vijf categorieën, waarbij A+ de situatie is waarbij er helemaal geen onkruid te bespeuren is. ,,Alleen bereikbaar door het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen", luidde de toelichting. Tot twee jaar geleden was 'B' de taakstelling voor de kwaliteit. Hierbij is er redelijk veel onkruid tussen de tegels en bestrating toegestaan. Door het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen was dit niveau goed bereikbaar en was er op verschillende plaatsen zelfs sprake van een A klassering.

NIVEAU C Een besluit van de gemeenteraad in 2013 heeft geleid tot een duidelijke verandering in het straatbeeld. De raad stemde in met een voorstel om met ingang van 2015 de zogenaamde beeldkwaliteit te verlagen naar niveau C. Dit zou een besparing gaan opleveren van zo'n 250.000 euro per jaar. Dat bedrag werd niet gerealiseerd omdat later besloten werd te stoppen met het gebruik van het chemisch bestrijdingsmiddel Roundup. Dit betekende een extra kostenpost van 75.000 euro om alsnog het gewenste onderhoudsniveau te bereiken.

Tot verrassing van veel aanwezigen werd donderdagavond duidelijk dat SIGHT Landscaping het nog niet zo gek doet waar het gaat om de uitvoering van hun opdracht. Een extern bureau heeft vastgesteld dat tachtig procent van de openbare ruimte ingeschaald kan worden in niveau B of zelfs A. Het overige deel bereikt het overeengekomen C niveau, met een toegestane marge naar D. Dit laatste vooral op moeilijk bereikbare verhardingen zoals parkeerplaatsen.

INWONERS Opvallend is dat vorig jaar de klanttevredenheid, vastgesteld door 1500 inwoners naar hun mening te vragen, nog voldoende was. Dit jaar is de waardering door de inwoners van Leusden gedaald. Ook het aantal klachten is drastisch toegenomen. Op het gemeentehuis vindt men het overigens een goede ontwikkeling dat steeds meer inwoners zelf de handen uit de mouwen steken om hun buurt een fraai aanzien te geven. Inmiddels zijn er vijftig initiatieven bekend waarbij buurtbewoners aan de slag zijn gegaan.

De gemeenteraad kan binnenkort voorstellen tegemoet zien waarbij maatregelen worden voorgesteld die de klanttevredenheid kan verhogen. Dat dit de nodige kosten met zich zal meebrengen is voor alle betrokkenen duidelijk. Inmiddels zijn er vijftig initiatieven bekend waarbij buurtbewoners aan de slag zijn gegaan.