Onduidelijkheden verkeerssituatie in Achterveld

ACHTERVELD Enkele bijeenkomsten hebben het laatste half jaar geleid tot een wensplan voor de verkeerssituatie in Achterveld en Stoutenburg. Met de jaren is de verkeersdruk veranderd. Er zijn op diverse locaties daarom aanpassingen gedaan maar verkeersplan lijkt nog niet gemaakt.

Arnoud J Spaaij

Edwin Winterkamp, voorzitter van de dorpsraad Achterveld-Stoutenburg, heeft alle ideeën die zijn ingebracht samengevat in een wensplan. De term wensplan wordt regelmatig benadrukt door Winterkamp: "We zijn van mening dat we niet de deskundigheid hebben om alles op te lossen maar het is goed om te weten wat we willen." Daarnaast zijn er geen plannen vanuit de gemeente om de infrastructuur in Stoutenburg en Achterveld echt aan te pakken maar komen de mogelijke verbeteringen vooral voort uit de aanpak 'werk met werk' door de gemeente. Dat houdt in dat als er toch iets gedaan moet worden dat andere oplossingen gelijk ook worden uitgevoerd. Voor 2017 staat de renovatie van een deel van het riool in de kern van Achterveld in de planning. Dan zouden een aantal zaken in Achterveld dus kunnen worden opgelost.

Veel reacties zijn er geweest, aldus Winterkamp, op de onduidelijke aansluitingen. Een voorbeeld is de verjaagde Ruiterweg die uitkomt op de Hessenweg. Sinds de dorpskern 30 kilometergebied is, dienen bestuurders van rechts voorrang te krijgen. "Maar ook op de discussieavonden aanwezige deskundigen wisten niet precies hoe het zit." Ook andere aansluitingen worden als onduidelijk ervaren en de verkeerslichten in Stoutenburg vinden veel mensen onnodig.

Bijzonder veel mensen vinden de verschillende snelheidsbeperkingen verwarrend. Binnen een paar kilometer zijn er beperkingen van 80, 60, 50 en 30 kilometer. En dat meerdere keren. Hoe het beter moet is niet duidelijk en laat het wensplan over aan anderen maar de vele verkeersdrempels die er nu zijn ervaren verkeersdeelnemers als negatief en omwonenden hebber er veel geluidsoverlast van. Een verbetering zou kunnen worden gehaald uit de juiste keuze van klinkers. Lawaai kan met moderne klinkers wel worden voorkomen denkt Winterkamp. In het wensplan wordt dan ook vooral gevraagd om een natuurlijk afdwingen van snelheid. "Het moet logisch zijn," zegt Winterkamp.

In het wensplan is een opvallend idee opgenomen. Het veelbesproken dorpsplein van Achterveld zou moeten worden opgenomen in een dorpscentrum dat ruimte kan krijgen door tegenover de kerk en naast het gazon van huize Sint Joseph extra parkeerplaatsen en een suggestieve rotonde te creëren. Over de realisatie ervan weet Winterkamp niet echt uitsluitsel te geven. "Je weet nooit waar de gemeente geld voor over heeft," zegt hij. "Maar het gaat er ook vooral om dat we samen een weg aan het volgen zijn die wat kan opleveren." Winterkamp roept Stoutenburgers en Achtervelders dan ook op om nog meer ideeën in te brengen. "Ik wil iets wat breed gedragen wordt. Geef je op als je wilt meedenken in een soort projectgroep vanuit het dorp. Zodat we een soort gesprekspartner worden van het gemeentehuis, voor de ambtenaren, om te laten weten: wat willen wij het liefst."

foto Voor 2017 staat de renovatie van een deel van het riool in de kern van Achterveld op de planning.