• Ravage bij de nieuwe parkeergarage bij Eindhoven Airport. Een deel van de parkeergarage in aanbouw is eind mei ingestort.

    Rob Engelaar

Onderzoek naar vloerconstructie Antares

LEUSDEN De gemeente Leusden heeft, na een landelijke oproep hiertoe, vloerconstructies van gebouwen in de gemeente onderzocht. De gemeente komt tot de conclusie dat voor een deel van het multifunctioneel centrum Antares, in Tabaksteeg, nader onderzoek nodig is. Dit is om eventuele risico's uit te sluiten. Het betreft de hoek van basisschool 't Palet, bij de fietsenstalling.

De leerlingen die les krijgen in dit deel van de school hebben dinsdag vrijaf gekregen. De vloer in dit gedeelte van het gebouw wordt uit voorzorg met zogeheten stempels ondersteund. Daarmee is de vloer extra veilig. De stempels worden dinsdag door de Woningstichting Leusden geplaatst. Ze blijven staan totdat het vervolgonderzoek is uitgevoerd. Vanaf woensdag kunnen alle kinderen weer naar school.

ZELFDE CONSTRUCTIE Een parkeergarage bij Eindhoven Airport stortte eind mei in en deskundigen die de instorting analyseerden, trokken in september al aan de bel omdat in Nederland mogelijk nog een aantal gebouwen zou staan met dezelfde constructie. Uit het onderzoek bleek dat de voorgefabriceerde vloer op de bovenste verdieping van de parkeergarage lang niet sterk genoeg was en niet voldeed aan de norm. De sterkte was drie keer minder dan gebruikelijk.

Bij het ontwerp was vermoedelijk een inschattingsfout gemaakt. Er was een situatie ontstaan waar constructeurs volgens de onderzoekers te weinig rekening mee hielden. De kracht op de vloer van de bovenste verdieping werd op de dag van de instorting extra vergroot door het warme weer. Het parkeerdek begon te scheuren en zakte naar beneden. Door het gewicht van de vloer, bezweken ook de derde, tweede en eerste verdieping.