• Leusdense leerkrachten uit het basisonderwijs voerden vorige week een protestactie.

    Marcel Koch
  • Vlnr. Gerda Bokhorst, Dennis Anbeek, Naomi Nijland en Danielle de Leeuw. ,,Zonder passie hou je het niet vol.''

    Marcel Koch

Leusdense leerkrachten protesteren, maar 'het is en blijft een mooi vak'

LEUSDEN De hoge werkdruk is één van de aanhoudende problemen in het primaire onderwijs. Het maakt het beroep van leerkracht zwaar. Hoe zwaar? Drie juffen en een meester schetsten de praktijk. ,,'s Avonds ben ik afgedraaid.''

Marcel Koch

Dennis Anbeek, werkzaam op basisschool De Bongerd, constateert dat er steeds minder tijd en ruimte is voor eigen creativiteit. ,,En dat is jammer'', zegt de meester met 20 jaar leservaring. ,,Want hoe leuk is het niet om een les net even iets aantrekkelijker aan te kleden?'' Juf Daniëlle de Leeuw duidt: ,,Het is de kers op de taart.''

PRESTATIEDRUK Zodra de kinderen het klaslokaal verlaten, jakkert de leerkracht door om de administratieve rompslomp te behappen. Of is er altijd wel een oudergesprek. Anbeek: ,,Ik zet om vijf uur 's middags een streep, maar dat heeft als gevolg dat ik op mijn vrije dag zelden vrij ben. Het werk is nooit af.'' Uit zelfbescherming heeft hij de mail van zijn gsm afgehaald. ,,Voor je het weet ben je 24 uur per dag met je werk bezig.''

WOELEN Gerda Bokhorst, 38 jaar fier voor de klas, geeft ronduit toe dat ze de slaap soms maar moeilijk kan vatten. Dan ligt ze in haar bed te woelen over wat ze de volgende dag allemaal nog aan schoolwerk moet verstouwen. ,,En daar baal ik stevig van'', zegt de doorgewinterde juf van basisschool De Holm. ,,Als leerkracht moet je veel ballen in de lucht houden. Gelukkig heb ik nu een stagiair die zo nu en dan iets van me over kan nemen. Of ik wel tijd heb om die goed te begeleiden? Ik doe daar mijn uiterste best voor.'' Collega Daniëlle de Leeuw (18 jaar juf, ook De Holm) wijst op de druk van bovenaf. ,,Die is zeker voelbaar. Ongeacht de omstandigheden worden er prestaties verwacht, draait het om behaalde schoolresultaten. De CITO-test, toch nog steeds een toongevend, hijgt in je nek.''

Ook in Leusden zijn meester jammer genoeg dun gezaaidHet stempel zwakke school ligt op de loer, weet meester Anbeek. ,,Je moet kwaliteit leveren, maar de faciliteiten ontbreken. Minder kinderen in de klas zou al aanzienlijk schelen.'' De Leeuw: ,,Het frustreert dat je niet aan ieder kind de aandacht kunt geven die je zou willen geven.'' Ondervindt ook Naomi Nijland, zij-instromer op De Heerd. ,,Het schuurt soms. Extra ondersteuning zou welkom zijn.'' Anbeek onderschrijft: ,,Ik had vorig jaar een klas met dertig kinderen, hoe kun je dan nog kwaliteit leveren? Ik heb er nu 23, dat is al beter werkbaar.'' De Leeuw: ,,'s Avonds ben ik geregeld afgedraaid.''

OMSLAGPUNT Bokhorst refereert aan de invoering van passend onderwijs van een aantal jaren terug. ,,Van de ene op andere dag kregen we kinderen in de klas die extra zorg nodig hebben. Dat vergt van de leerkracht nog meer energie en extra tijd, maar die tijd hebben we niet of nauwelijks.'' De nog jonge ervaringen van Naomi Nijland, sinds twee jaar verbonden aan basisschool De Heerd, zijn niet anders dan dat van haar ervaren collega's. Weliswaar heeft ze naar eigen zeggen geen last van slapeloze nachten, maar: ,,Je gaat er mee naar bed en staat er mee op.'' Spijt van haar keuze om het bedrijfsleven in te ruilen voor het onderwijs heeft ze niet? Nijland stellig: ,,Nee, zeker niet.'' En wat betreft de overuren, merkt ze op: ,,De enige restrictie die ik mezelf heb opgelegd, is dat ik 's avonds niet mijn laptop opensla, want dan is het einde zoek. Wellicht is een vierdaagse schoolweek een optie om de werkdruk te verminderen.''

(Artikel gaat verder onder de afbeelding.)
Gerda Bokhorst, Dennis Anbeek, Naomi Nijland en Danielle de Leeuw: 'Zonder passie hou je het niet vol'.

ERGERNISSEN Als zo'n beetje de voornaamste ergernissen zijn geventileerd, benadrukt Bokhorst dat de liefde voor het vak bij haar niet gedoofd is. Hoge werkdruk of niet. ,,Ik sta nog elke dag met veel passie voor de klas. Als ik dat niet meer zou hebben, zou ik het niet volhouden.'' Ook bij Anbeek, De Leeuw en Nijland is de gedrevenheid niet weggevloeid. ,,Het is en blijft een mooi vak. We genieten als een kind de leerstof goed oppakt. Als leerkracht word je dan beloond.''

ONDERWIJSGELD Een groot aantal leerkrachten uit het Leusdense basisonderwijs stond vorige week woensdag niet in het klaslokaal, maar op de stoep van het Huis van Leusden waar zij actie voerden voor structureel meer onderwijsgeld. ,,Omdat de kwaliteit van het onderwijs onder druk staat'', zegt Jolien Brouwer, directeur van basisschool De Holm en één van de initiatiefnemers van de Leusdense protestactie. ,,Onderwijs in Nederland mist in tegenstelling tot landen om ons heen een duidelijke visie.

Het stempel zwakke school ligt op de loer, weet meester AnbeekKORTETERMIJNPOLITIEK Onderwijsminister Slob doet aan kortetermijnpolitiek. We willen kinderen goed opleiden, zodat ze later in de maatschappij hun weg vinden, maar onder de huidige omstandigheden wordt het steeds moeilijker om kwaliteit te leveren.'' De actie met de slogan 'maak onderwijs topprioriteit' vond plaats in een gemoedelijke sfeer. Los van de hoge werkdruk werd ook aandacht gevraagd voor het lerarentekort. Brouwer ziet graag meer meesters voor de klas.

MEESTER ,,Ook in Leusden zijn ze jammer genoeg dun gezaaid. Op De Holm hebben we er niet één, dat vind ik een groot gemis. Voor zowel het team als voor de kinderen. Voor jongens zou het toch leuk zijn ook eens een meester voor de klas te treffen.''