• Henriette van Breukelen

Ondertekening samenwerkingsafspraken jeugdhulp in het onderwijs

LEUSDEN Wethouder Erik van Beurden heeft donderdag 3 december het convenant Samenwerkingsafspraken jeugdhulp in het onderwijs getekend. Dit deed hij samen met de andere spelers in het onderwijsveld: schoolbesturen HAAL en Voila, Montessorischool 't Ronde, Sint Jozefschool Achterveld, Samenwerkingsverband de Eem en Larikslaan2.

Met het tekenen van het convenant onderschrijven de partijen een gezamenlijke missie: vroegtijdige, planmatige en passende ondersteuning voor kinderen en gezinnen in de gemeente Leusden, zodat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. De partners willen hun samenwerking intensiveren rondom kinderen en gezinnen die extra ondersteuning nodig hebben.

Om de gezamenlijke missie te realiseren zijn er schoolgebonden ondersteuningsteams. Als de basisondersteuning op school niet voldoet, wordt dit ondersteuningsteam ingezet om te werken aan integrale en planmatige interventies, samen met de ouders/verzorgers en het kind (1 gezin, 1 plan, 1 regisseur).

Het team werkt met tijdige, adequate en integrale signalering, korte lijnen en snel overleg van direct betrokkenen en een aanpak die past bij wat er nodig is, zowel binnen het onderwijs als in de thuissituatie. Deze werkwijze draagt bij aan het versterken van de preventie en vroegsignalering bij van kinderen van 4-12 jaar.

De ondertekening vond plaats in de B&W kamer in het gemeentehuis van Leusden.