• Een schorsing van een kwartier bracht de partijen niet tot elkaar.

    Frits van Breda

Nog geen besluit over blowverbod in Leusden

LEUSDEN Wel of niet blowen in de openbare ruimte? Dit onderwerp is al enige tijd onderwerp van heftige discussie in en buiten de gemeenteraad. Zelfs de landelijke pers heeft aandacht besteed aan het voorstel om het verbod in de APV (Algemene Plaatselijke Verordening" op te nemen. De gemeenteraad kwam er donderdag niet uit.

Frits van Breda

,,Een algemeen verbod op softdrugs is overbodig", aldus D66, SP, VVD en GroenLinks-PvdA in een motie. Wel vinden de vier fracties dat er bij overlast ingegrepen moet kunnen worden. Op grond van bestaande regels in de APV kan dat al, vinden de indieners van de motie .Een verbod om op openbare plaatsen of in voor het publiek toegankelijke gebouwen harddrugs te gebruiken of te verhandelen vinden alle partijen een acceptabele aanvulling van de APV.

OVERLAST Het verbieden van softdrugs vindt het merendeel van de raad niet zinvol. ,,Het gebruik op zich geeft immers niet direct overlast", meent D66 fractievoorzitter Albert Dragt. ,,Staphorst aan het valleikanaal hebben we niet voor ogen." Over het aanpakken van overlast in het algemeen is een discussie niet nodig. Alle partijen zijn daar voor.

HANDHAVING Ook de andere indieners van de motie zijn het daar roerend mee eens. Hennie Caarels (VVD) wil niets weten van een betutteling. ,,Regels moeten wel gehandhaafd worden." Net als zijn collega's ziet hij ook wel het probleem dat handhaving ook in Leusden erg moeilijk is. Denise Houtveen (GL-PvdA) noemde een algeheel drugsverbod zelfs ,,buiten proporties." Zij vroeg zich af het gebruik van softdrugs op zich, overlast genoemd kan worden. Annet Belt (SP) denkt daar net zo over. ,,Hoe moeten we trouwens optreden met onze anderhalve BOA", vroeg ze zich af.

OPENBARE RUIMTE Burgemeester Gerolf Bouwmeester benadrukt dat het voorstel voor een algeheel verbod op drugsgebruik in de openbare ruimte een instrument is om overlast tegen te gaan. ,,Een jointje roken vind ik prima, maar niet in de openbare ruimte. Thuis moet iedereen het zelf weten." Ervaring met het onderwerp heeft de burgemeester voldoende opgedaan in Amsterdam, waar hij onder meer deelraadvoorzitter was. Als drugsgebruik in de openbare ruimte niet acceptabel is voor de gemeenteraad wil hij in ieder geval een andere regeling in de APV. Dan zou wat hem betreft alle drugsgebruik bij speelplaatsen, scholen of andere aan te wijzen plaatsen verboden moeten worden om in te kunnen grijpen als er sprake is van overlast.

MOTIE Voor het merendeel van de raadsleden kwam onverwacht een motie van CU-SGP en CDA op tafel. De voorgestelde tekst over het openlijk drugsgebruik in de APV moest worden aangepast, zo meenden de twee fracties. Het verbod op alle drugs moest in de APV blijven staan voor de openbare weg of andere openbare plaatsen of in een voor publiek toegankelijk gebouw. De burgemeester krijgt de bevoegdheid om andere plaatsen aan te wijzen waar drugsgebruik verboden is.

De verwarring in de gemeenteraad was groot door het onverwacht ingediende voorstel. Een schorsing van een kwartier bracht de partijen niet tot elkaar. Besloten werd om op 10 juli te proberen tot een definitief besluit te komen.