• Foto Rinus van Denderen
  • Foto Rinus van Denderen
  • Foto Rinus van Denderen
  • Foto Rinus van Denderen
  • Foto Rinus van Denderen

Nieuwjaarsreceptie Leusden vol verrassingen

LEUSDEN Dat het Huis van Leusden ook geschikt is om een groot gezelschap welkom te heten, werd maandagavond wel duidelijk. Een groot aantal inwoners van Leusden had gehoor gegeven aan de uitnodiging om de gemeentelijke nieuwjaarsbijeenkomst bij te wonen.

Frits van Breda

Traditiegetrouw blikte burgemeester Gerolf Bouwmeester terug op het verleden en keek vooruit naar de toekomst. De uitreiking van de Gemeentepluim leidde tot verwarring. Het college bleek besloten te hebben om de pluim toe te kennen aan de Dorpsraad Achterveld- Stoutenburg. Tot verrassing van alle aanwezigen, inclusief de burgemeester, bleek er niemand van de negen leden tellende Dorpsraad aanwezig te zijn om de onderscheiding in ontvangst te nemen.

GEMEENTEPLUIM De gemeentepluim wordt uitgereikt aan verenigingen of inwoners die Leusden positief op de kaart zetten. De Dorpsraad krijgt de Gemeentepluim omdat ze zich sinds 2006 inzet voor de inwoners en een bijdrage levert aan de lokale democratie. ,,De pluim is voor een organisatie die weet hoe je belangen behartigt, draagvlak creëert en behoudt", aldus het college van burgemeester en wethouders. 

ONDERSCHEIDING De uitreiking van de Annie de Beaufortspeld is inmiddels ook een traditie tijdens nieuwjaarsbijeenkomsten van de gemeente. De onderscheiding is bedoeld voor een inwoner die zich op een bijzondere manier verdienstelijk heeft gemaakt voor de samenleving. Tot zijn grote verbazing bleek schrijver en journalist Remco Reiding dit jaar de Beaufortspeld in ontvangst te mogen nemen.

Reiding heeft nationale bekendheid verworven door zijn tomeloze inzet om de namen te achterhalen van de oorlogsslachtoffers die op Rusthof begraven zijn. Van bijna 200 slachtoffers heeft hij nabestaanden opgespoord. De zoektocht beschrijft Reiding in zijn onlangs uitgekomen boek 'Kind van het Ereveld'. Een boek dat lovende kritieken oogstte in de pers.

CHEQUE Uit handen van de heer Jansens van Gellicum, regent van Stichting de Boom, ontving Remco Reiding een cheque van 2500 euro. Dit bedrag zal besteed moeten worden aan een doel dat past bij de ontvanger van het bedrag. Remco was kort in zijn dankwoord, hij was duidelijk verrast door de situatie waarin hij verzeild was. Wel maakte hij de aanwezigen duidelijk dat de naam 'Russisch ereveld' moet verdwijnen in Leusden. De naam 'Sovjet ereveld' moet daarvoor in de plaats komen. ,,Het gaat immers om slachtoffers uit vijftien verschillende landen en niet alleen uit het huidige Rusland."