• Door de vorst ligt het werk even stil.

    Arnoud J Spaaij

Nieuwe waterleiding Hessenweg bijna klaar

ACHTERVELD Het afgelopen jaar is vrijwel iedere meter trottoir langs de Hessenweg in Achterveld drie keer opgebroken geweest. Waterleidingbedrijf Vitens heeft de hoofdwaterleiding vervangen en dat was een gecompliceerde klus.

Arnoud J Spaaij

 

Inmiddels nadert het project z'n einde. Aannemer A. Hak Leidingbouw voert het werk uit in opdracht van Vitens en is met de laatste fase bezig. Richard Gast, hoofduitvoerder van A. Hak Leidingbouw zegt: ,,We verwachten in maart klaar te zijn. We hebben nu nog even te maken met vorst maar we kunnen snel weer verder."

 

1960 Vorig voorjaar werd gestart met het vervangen van de drinkwaterleiding in de dorpskern van Achterveld langs de Hessenweg vanaf de westkant richting Barneveld. De oude leiding, uit 1960, moest worden vervangen omdat deze inmiddels niet langer aan de moderne voorwaarden voldeed. Vervangen betekende dus ook de oude leiding eruit en de nieuwe op de plek van de oude. Een complex project omdat tijdens het werk ook de aanvoer van goed drinkwater gegarandeerd moest blijven. Het vervangen van de leiding is opgesplitst in vier fases waardoor telkens tussen afsluiters kon worden gewerkt.

 

DRUK De aannemer legde daarvoor eerst een noodleiding aan. De dunnere waterleidingen van de huizen op de oude hoofdleiding werden vervolgens op deze noodleiding aangesloten. De volgende stap was het verwijderen van de oude leiding en het op die plek weer aanleggen van een nieuwe leiding.

Uiteraard kwamen de werklieden daarbij veel andere leidingen tegen en op enig moment was het zelfs niet helemaal duidelijk hoe het oude netwerk functioneerde.

Richard Gast: ,,Ja, we hadden net in een weekeinde storing. Volgens de oude tekening moest er op de tijdelijke situatie voldoende waterdruk komen maar dat bleek precies op een zaterdag niet meer te werken. Dat was wel even flink zoeken naar de oorzaak." Dat was eigenlijk het enige probleem dat zich heeft voorgedaan. Dankzij een goede planning is het gelukt om alle grote evenementen in het dorp zonder al teveel overlast van het graafwerk door te laten gaan.

 

NAUWELIJKS KLACHTEN Natuurlijk waren er momenten dat delen van de Hessenweg, woningen, winkels en bedrijven minder goed bereikbaar waren in deze periode.

Maar in het algemeen zijn er weinig klachten geweest. Wel waren er momenten dat de waterdruk lager was en het water een bruine kleur had. Richard Gast: ,,In het begin hebben uitgebreid informatie gegeven. Ook hebben we een informatie-avond gehouden waar bewoners vragen konden stellen over het project.

Er waren aanvankelijk veel vragen van bewoners, vooral over de toegang tot hun huis, maar naarmate het werk vorderde bleek dat het allemaal goed verliep."

 

RENOVATIE Met de nieuwe drinkwaterleiding kan ook in de toekomst de levering van betrouwbaar drinkwater worden gegarandeerd.

En hopelijk hoeft de weg en het trottoir voorlopig niet meer open. Niet voor de waterleiding althans. Zodra de waterleiding binnen de bebouwde kom langs de Hessenweg gereed is start de vervanging van de hoofdleiding tussen Achterveld en de Barneveldse Beek bij Stoutenburg. De Hessenweg zelf wordt ook nog helemaal gerenoveerd.

In 2017 tussen Stoutenburg en Achterveld en daarna in 2018 ook binnen de bebouwde kom.